به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
 •  
   
   
   
  رای: 2049 (57.8%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 557 (15.7%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 939 (26.5%)
   

 

 

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
 •  
   
   
   
  رای: 75 (2.8%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 541 (20.2%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 2068 (77%)
   

 

 

آیا باید وظایف تجارت خارجی و نظام حمایتی از دوش بانک مرکزی برداشته شود؟
 •  
   
   
   
  رای: 1241 (93.2%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 91 (6.8%)
   
جمع رای: 1332

 

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
 •  
   
   
   
  رای: 1076 (54.3%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 685 (34.6%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 118 (6%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 102 (5.1%)
   
جمع رای: 1981

 

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
 •  
   
   
   
  رای: 3373 (88.5%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 437 (11.5%)
   
جمع رای: 3810

 

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
 •  
   
   
   
  رای: 560 (21.9%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 946 (36.9%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 517 (20.2%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 538 (21%)
   
جمع رای: 2561

 

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
 •  
   
   
   
  رای: 307 (12.3%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 262 (10.5%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 36 (1.4%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 140 (5.6%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 1753 (70.2%)
   
جمع رای: 2498

 

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
 •  
   
   
   
  رای: 1053 (31.5%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 2286 (68.5%)
   
جمع رای: 3339

 

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
 •  
   
   
   
  رای: 2458 (84.4%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 454 (15.6%)
   
جمع رای: 2912

 

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
 •  
   
   
   
  رای: 1109 (33.3%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 818 (24.5%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 564 (16.9%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 844 (25.3%)
   
جمع رای: 3335

 

به نظر شما کدامیک از مسائل اساسی زیر باید در اولویت سیاست های دولت یازدهم قرار بگیرد؟
 •  
   
   
   
  رای: 584 (39%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 515 (34.4%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 397 (26.5%)
   
جمع رای: 1496

 

آیا از همکاری ایران با کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
 •  
   
   
   
  رای: 891 (92.6%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 71 (7.4%)
   
جمع رای: 962

 

به نظر شما کدامیک از گزینه های زیر باید در اولویت اصلاحات ساختاری دولت قرار گیرد؟
 •  
   
   
   
  رای: 157 (5.7%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 266 (9.6%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 280 (10.1%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 232 (8.4%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 339 (12.3%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 395 (14.3%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 420 (15.2%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 246 (8.9%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 432 (15.6%)
   
جمع رای: 2767

 

اولویت های مجلس دهم چه باید باشد؟
 •  
   
   
   
  رای: 1097 (17.9%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 1023 (16.7%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 1106 (18%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 977 (15.9%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 906 (14.8%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 1029 (16.8%)
   
جمع رای: 6138

 

کدامیک از راهکارهای مواجهه با چالش‌های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم‌ موثرترند؟
 •  
   
   
   
  رای: 642 (18.2%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 896 (25.4%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 600 (17%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 686 (19.4%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 704 (20%)
   
جمع رای: 3528

 

آیا از سند برنامه جامع اقدام مشترک حمایت می کنید؟
 •  
   
   
   
  رای: 3978 (97.2%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 115 (2.8%)
   
جمع رای: 4093

 

آیا از امضای توافق نهایی هسته ای پیش از ضرب العجل تعیین شده حمایت می کنید؟
 •  
   
   
   
  رای: 4125 (85.5%)
   
 •  
   
   
   
  رای: 699 (14.5%)
   
جمع رای: 4824

 

آیا باید وظایف تجارت خارجی و نظام حمایتی از دوش بانک مرکزی برداشته شود؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
آیا دولت می تواند بدون حضور فعال بخش خصوصی بر مشکلات اقتصادی غلبه کند؟

10 دی 1393 / 26 دی 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 1824
آیا در تدوین برنامه ششم توسعه، افزایش اختیارات مسئولان استانی ضروری است؟

14 آذر 1393 / 10 دی 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 2366
آیا جذب سرمایه گذاری خارجی میتواند در درازمدت کاهش درآمد نفت و کسر بودجه را جبران بکند؟

23 آبان 1393 / 14 آذر 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 2336
آیا مسئولیت موفقیت و یا شکست مذاکرات هسته ای برای رسیدن به توافق نهایی متوجه مقام معظم رهبری است؟

01 آبان 1393 / 23 آبان 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 2271
آیا برای گذار به پساتحریم و رفع تحریمها، رسیدن به هر توافقی بهتر از عدم توافق با پنج بعلاوه یک است؟

28 شهریور 1393 / 01 آبان 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 2166
اگر سرمایه گذاری به دنبال رفع تحریم ها ایجاد نشود، آیا تحرک جدی در اقتصاد ایران شکل می گیرد؟

07 شهریور 1393 / 28 شهریور 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 1042
آیا از رویکرد دولت در یک سال گذشته نسبت به مطالبات بخش خصوصی راضی هستید؟

17 مرداد 1393 / 30 مرداد 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 786
آیا با اجرای صحیح بسته پیشنهادی جدید دولت، معضل رکود حل خواهد شد؟

03 مرداد 1393 / 17 مرداد 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 805
آیا زمان گفتمانی شفاف در سطح ملی در خصوص تحریم ها و برنامه هسته ای فرا رسیده است؟

24 آبان 1392 / 15 آذر 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 1044
با توجه به روند مذاکرات ایران با گروه پنج بعلاوه یک، آیا برای دوران پساتحریم برنامه ریزی کرده اید؟

30 مرداد 1393 / 07 شهریور 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 561
آیا تغییرات جدید در اقتصاد باید در قانون تجارت لحاظ شود؟

09 تیر 1393 / 24 تیر 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 593
آیا بخش خصوصی می تواند هزینه عدم دستیابی به توافق نهایی اتمی یا تمدید شش ماهه آن را تحمل کند؟

26 خرداد 1393 / 09 تیر 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 676
آیا پیشرفت در مذاكرات هسته‌ای نقش تعيين كننده‌ای در جبران كسری بودجه دارد؟

09 خرداد 1393 / 26 خرداد 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 646
با توجه به تحولات اخیر، آیا ایران قدمهای لازم برای آغاز دوران پساتحریم را برداشته است؟

05 ارديبهشت 1393 / 22 ارديبهشت 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 552
آیا از ایده انصراف از دریافت یارانه نقدی حمایت می کنید؟

22 فروردين 1393 / 05 ارديبهشت 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 635
آیا بدون توافق فراگیر هسته ای، می توان فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به نتیجه رساند؟

09 اسفند 1392 / 28 اسفند 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 552
آیا توافق هسته ای و لغو تحریم ها عامل تعیین کننده ای برای کنترل نرخ تورم است؟

10 آبان 1392 / 24 آبان 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 612
آیا حاکمیت باید برای موفقیت برنامه های دولت، سیاست های کلان کشور را بازتعریف کند؟

31 خرداد 1392 / 14 تیر 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 646
آیا فکر می کنید ریال ارزش خود را در سه ماه آینده حفظ خواهد کرد؟

11 خرداد 1392 / 24 خرداد 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 626
آیا موفقیت در کاهش هجده درصدی تورم با شکست مذاکرات هسته ای از دست خواهد رفت؟

24 تیر 1393 / 03 مرداد 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 513
آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در دوران پساتحریم از مرز 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی بگذرد؟

22 ارديبهشت 1393 / 09 خرداد 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 511
آیا دستیابی به توافق جامع اتمی پیش از شش ماه ممکن است؟

18 بهمن 1392 / 09 اسفند 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 524
آیا ایران و 1+5 می توانند به توافق فراگیر هسته ای دست یابند؟

23 دی 1392 / 04 بهمن 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 481
آیا دولت در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته ای می تواند به اهداف اولویت های بودجه دست یابد؟

29 آذر 1392 / 13 دی 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 541
آیا تداوم اتحاد حاکمیت، دولت و مجلس می تواند به توافق نهایی هسته ای و لغو تحریم ها بیانجامد؟

15 آذر 1392 / 29 آذر 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 532
آیا رابطه ایران و آمریکا و تشکیل اتاق مشترک بازرگانی میان دو کشور گذار به دوران پساتحریم را تسهیل می کند؟

26 مهر 1392 / 10 آبان 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 534
با توجه به تحولات اخیر، آیا ایران قدمهای لازم برای آغاز دوران پساتحریم را برداشته است؟

09 مهر 1392 / 19 مهر 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 514
اگر توافق هسته ای در زمانی کوتاه صورت نگیرد، آیا اقتصاد ما می تواند تا پایان سال در برابر تحریم ها مقاومت کند؟

29 شهریور 1392 / 09 مهر 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 492
آیا تحقق سند چشم انداز بدون اقدام عاجل برای رسیدن به توافق هسته ای ممکن است؟

05 شهریور 1392 / 16 شهریور 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 440
آیا تحقق حماسه اقتصادی بدون توافق نهایی هسته ای و رفع کامل تحریم ها ممکن خواهد بود؟

28 اسفند 1392 / 22 فروردين 1393
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 386
آیا از دستور دولت مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و دلالان تحریم حمایت می کنید؟

13 دی 1392 / 23 دی 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 435
آیا مصلحت و اراده سیاسی نظام در رسیدن به توافق هسته ای با گروه پنج بعلاوه یک است؟

29 مرداد 1392 / 05 شهریور 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 414
آیا دست روحانی در انتخاب کابینه ای که بتواند وعده های انتخاباتی او را عملی کند باز خواهد بود؟

04 مرداد 1392 / 14 مرداد 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 351
آیا دولت "تدبیر و امید" باید راهکارهای دوران پساتحریم را در برنامه ریزی های اقتصادی خود بگنجاند؟

14 تیر 1392 / 21 تیر 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 381
آیا بازبینی و اصلاح سیاستهای خارجی لازمه برون رفت از بحران اقتصادی است؟

24 خرداد 1392 / 31 خرداد 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 413
آیا افزایش مالیات باعث تداوم بحران اقتصادی خواهد شد؟

15 دی 1391 / 25 دی 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 423
آیا درآمد مالیاتی میتواند جایگزین درآمد نفت در بودجه سال آینده شود؟

06 آذر 1391 / 20 آذر 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 355
آیا اتاق بازرگانی باید فعالیت های خود در عرصه سیاسی را افزایش دهد؟

23 شهریور 1391 / 03 مهر 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 425
آیا مجلس نهم در مقایسه با دوره پیشین بیشتر به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود؟

02 شهریور 1391 / 16 شهریور 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 373
با توجه به تحولات اخیر، نقش حاکمیت در حمایت از برنامه های دولت برای برون رفت از بحران اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنید؟

16 شهریور 1392 / 22 شهریور 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 328
آیا سیاستگذاران ما از رابطه مستقیم میان حل مناقشه هسته ای و لغو تحریم ها آگاه هستند؟

20 مرداد 1392 / 29 مرداد 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 335
آیا امیدوارید به "مطالبات بخش خصوصی" در دولت آینده پاسخ مثبت داده شود؟

04 خرداد 1392 / 11 خرداد 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 337
آیا بدون رفع تحریم ها می توان در یک سال به رشد اقتصاد دو رقمی و تورم یک رقمی دست یافت؟

21 ارديبهشت 1392 / 27 ارديبهشت 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 334
آیا بخش خصوصی و یا مجلس می توانند دولت را به اصلاح بودجه 92 وادار کنند تا اثرات منفی آن بر کسب و کار مرتفع شود؟

09 بهمن 1391 / 17 بهمن 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 334
آیا مجلس و بخش خصوصی می توانند دولت را از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باز دارند؟

03 بهمن 1391 / 09 بهمن 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 343
آیا نهادها و بنیادها باید مثل مردم و بخش خصوصی مالیات بدهند؟

30 آذر 1391 / 08 دی 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 321
آیا به ابرتورمی که آرژانتین یک دهه پیش تجربه کرد نزدیک می شویم؟

20 آذر 1391 / 30 آذر 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 317
آیا مسؤلان شجاعت لازم برای تغییر سیاستهایی که لازمه برون رفت از بحران اقتصادی است را دارند؟

26 آبان 1391 / 06 آذر 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 346
با توجه به سقوط بیسابقه ارزش ریال آیا باید مجددا به بحث حذف صفر و پول ملی جدید بپردازیم؟

13 مهر 1391 / 21 مهر 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 325
آیا تقویت روابط اتاق های سراسر کشور با وزارتخانه های اقتصادی می تواند به نقش موثرتر بخش خصوصی در اقتصاد کمک کند؟

22 شهریور 1392 / 29 شهریور 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 295
آیا سیاستگذاری ها برای تقویت پول ملی بدون توقف تحریم های نفتی مؤثر خواهد بود؟

09 ارديبهشت 1392 / 13 ارديبهشت 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 283
آیا ایجاد انجمنهای میانی برای رسیدن به صدای واحد بخش خصوصی ضرورت زمانی دارد؟

30 فروردين 1392 / 09 ارديبهشت 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 276
با توجه به تحریم های موجود آیا اقتصاد کشور می تواند با بودجه انبساطی دوام بیاورد؟

18 اسفند 1391 / 25 اسفند 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 296
آیا استمرار وضعیت موجود اقتصادی می تواند به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود؟

10 اسفند 1391 / 18 اسفند 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 313
آیا اظهارات اخیر مسئولان نظام در مورد تحریم ها می تواند نویدبخش رویکرد جدید نسبت به مذاکرات و برنامه هسته ای باشد؟

03 اسفند 1391 / 10 اسفند 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 300
آیا شما امیدوارید مذاکرات جدی اتمی، آرامش و ثباتی نسبی به اقتصاد و کسب و کار بازگرداند؟

17 بهمن 1391 / 26 بهمن 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 307
آیا ممنوعیت های صادراتی و وارداتی اخیر می تواند مشکلات اساسی اقتصادی را حل کند؟

19 آبان 1391 / 26 آبان 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 294
آیا توافق اخیر میان دولت و بخش خصوصی در مورد ارز صادراتی نشاندهنده بهبود نقش بخش خصوصی در سیاستگذاریهای دولت است؟

10 آبان 1391 / 19 آبان 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 308
آیا دولت باید در مقابل مجلس و اتاق بازرگانی در مورد نحوه مدیریت بازار ارز پاسخگو باشد؟

21 مهر 1391 / 01 آبان 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 289
آیا ارجاع آیین نامه جدید اتاق ایران به کمیته اقتصادی ضرورت دارد؟

04 بهمن 1392 / 12 بهمن 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 275
آیا «دلالان تحریم» متوجه هستند که رفع تحریم ها به سود و نفع همه است؟

19 مهر 1392 / 26 مهر 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 263
آیا کابینه روحانی می تواند بهبود روابط بین المللی را در مسیر خروج از بحران اقتصادی مدیریت کند؟

14 مرداد 1392 / 25 مرداد 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 265
آیا "جنبش مدنی ضد تحریم" باید در داخل کشور باشد یا خارج کشور؟

28 تیر 1392 / 04 مرداد 1392
داخل
 
خارج
 

 • تعداد کل آراء
 • 266
رفع تحریم به یک اولویت تبدیل شده است. آیا رفع تحریم ها [u]واقعاً [/u]بر تجارت شما تأثیر خواهد داشت؟

21 تیر 1392 / 28 تیر 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 261
آیا زمان آن فرا رسیده که برای رفع تحریم ها در سیاست های هسته‌ای تجدید نظر شود؟

09 ارديبهشت 1392 / 21 ارديبهشت 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 268
آیا اهداف سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" متحقق شده اند؟

26 بهمن 1391 / 03 اسفند 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 267
آیا افزایش شاخص سهام می تواند معیار قابل اطمینانی برای تشخیص سلامت اقتصادی باشد؟

25 دی 1391 / 03 بهمن 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 256
آیا تهاتر گزینه مناسبی برای توسعه اقتصادی و برون رفت از بحران است؟

08 دی 1391 / 15 دی 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 268
آیا رییس جمهور آینده باید یک مدیر اقتصادی باشد و یا سابقه مدیریت اقتصادی داشته باشد؟

07 مهر 1391 / 13 مهر 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 275
آیا برای تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد تجاری باید در اولویت قرار بگیرند؟

12 بهمن 1392 / 18 بهمن 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 248
آیا با کیفیت کنونی اینترنت میتوانیم در اقتصاد جهان رقابت پذیر باشیم؟

21 ارديبهشت 1392 / 04 خرداد 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 232
آیا بخش خصوصی می تواند یک سال دیگر با عدم اقدام قاطع دولت برای حل تحریمها، تورم و نوسانات ارزی دوام بیاورد؟

23 فروردين 1392 / 30 فروردين 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 218
آیا شما از توافقی که متضمن منافع متقابل باشد برای پایان دادن به مناقشه هسته ای حمایت می کنید؟

16 فروردين 1392 / 23 فروردين 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 167
آیا با تدوین، ارائه و پیگیری سند مطالبات بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی می توان به برون رفت از بحران اقتصادی امیدوار بود؟

25 اسفند 1391 / 16 فروردين 1392
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 235
آیا شرایط بحرانی اقتصادی باعث شده است تا شما تغییری قابل ملاحظه در برنامه های کسب و کار خود اعمال کنید؟

01 آبان 1391 / 10 آبان 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 247
آیا مرکز مبادلات ارزی می تواند شدت نوسانات ارز در بازار را کاهش دهد؟

03 مهر 1391 / 07 مهر 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 221
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور آیا دولت باید به مطالبات و توصیه های بخش خصوصی اولویت بدهد؟

16 شهریور 1391 / 23 شهریور 1391
بله
 
خیر
 

 • تعداد کل آراء
 • 235

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: