به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهور کشورمان که گفت "جنسیت نباید مانع شایسته سالاری شود"، آیا هنوز هم نرخ بیکاری 20 درصدی زنان قابل قبول است؟  

میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان نشانه بارز توسعه یافتگی هر کشور است. برای کشورهایی که مسیر اقتصادی موفقی را طی میکنند، برابری مسئولیتی و اشتغال پذیری زنان با مردان و قراردادن شایستگی و لیاقت آنها در کفه های یکسان ترازو، راه توسعه و پیشرفت را هموارتر نموده است. کشور ما در سال های اخیر به رغم سخن از نیاز برای گریز از دید سنتی به زنان، و باور استعداد و لیاقت این نیمی از جمعیت کشور هنوز آنچنان که باید و شاید در توجه به کارآئی این طبقه از اجتماع موفق نبوده است و هم اکنون بیش از هر زمان اهمیت به نقش زنان در پیشبرد اقتصاد کشور باید در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته و در فرهنگ کشور نیز نهادینه شود.  

یکی از بنیادین ترین حقوق برای هر انسان چه زن و چه مرد حق اشتغال است که متاسفانه در سال های اخیر مورد بی مهری دولت ها قرار گرفته است، و وضعیت اشتغال به مشکلی اساسی تبدیل شده که زنان را بیش از مردان متاثر ساخته است. به رغم میزان تحصیلات عالی زنان امروز کشورمان و اشتیاق برای اشتغال، قبول مسئولیت ها و سرپرستی مشاغل مدیریتی و حساس متاسفانه این بخش از جامعه سهم عمده ای در تولید ناخالص ملی ندارد، زیرا از 23 میلیون شاغل کشور، 19 میلیون نفر مرد و تنها 4 میلیون نفر زن هستند.

مشارکت اقتصادی زنان   تاجرانبر اساس آمارهای موجود، 12 درصد از خانوارهای کشور تحت سرپرستی زنان است اما 80 درصد این زنان فاقد شغل و درآمد لازم هستند. محرومیت های زنان در این زمینه و سراشیبی فقر که در آن قرار دارند باعث بروز تبعات و پیامدهائی می شود که نه تنها در بردارنده تاثیرات شخصی است، بلکه ابعاد اجتماعی آن منجر به بحران های جبران ناپذیری خواهد شد.   

افزون بر آن، نقش و خلاقیت زنان در کارآفرینی نیز نباید نادیده گرفته شود. برغم صحبت از برنامه ها و طرحهای توان افزائی و ایجاد فرصت های شغلی و تسهیلات مالی برای زنان، و یا تدابیر ویژه در حوزه های صنعتی و کشاورزی برای اشتغالزائی بانوان، هنوز وجود ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که شامل باورهای کهنه ذهنی، عدم برابری جنسیتی،  دید سنتی به زنان، نبود فرهنگ لازم، و قوانین و مقررات موجود است موانعی بر سر راه اشتغال و کارآفرینی این طبقه از اجتماع به حساب می آیند.

به گفته فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس، بحث مشارکت زنان در افزایش رفاه اقتصادی نیازمند یک رویکرد جامع و یکپارچه است که تحقق آن منوط به رسمیت شناختن روابط متقابل بین رونق اقتصادی و نقش زنان و برداشت و تصویر از فعالیت آنها در جامعه است.  یکی از پیشنهادهای ذوالقدر برای توجه بیشتر به این مورد، پوشش خبری و اطلاع رسانی جامع تری نسبت به فعالیت ها و نقش زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی است. ذوالقدر همچنین یکی از مشکلات را عدم آگاهی زنان به حقوق و ظرفیت خود در زمینه فعالیت های اقتصادی می داند و بر این باور است که  آموزش، آگاهی بخشی عمومی و ایجاد دانش، گام هائی اساسی و بنیادین در این راستاست. 

مشارکت اقتصادی زنان   تاجرانعدم مشارکت زنان درفعالیت های اقتصادی و موانع کارآفرینی آنان موضوع تازی ای نیست. سال گذشته خانم فریال مستوفی با اشاره به نقش زنان درتوسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها و کمرنگ بودن این نقش دراقتصاد و سطوح مدیریتی ایران گفته بود که مشکل اصلی توانمندی شخصی زنان و محدودیت های فرهنگی و اجتماعی و عدم اعتماد به نفس کافی برای حضور در جامعه است.

امروز حتی سنتی ترین جوامع دنیا با تغییراتی درنقش زنان روبه رو هستند، و با اینکه قبول تفکرات مدرن و جایگزینی آنها با تفکرات سنتی هنوز برای برخی جوامع آسان نیست، این مسیری است که باید برای همگامی با دنیا طی شود. به باور بانک جهانی و چند سازمان بین المللی دیگر که فعالیت های کارآفرینی را رصد می کنند، یکی از مهمترین مسائل سنجش درجه توسعه یافتگی کشور اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. 

ما به عنوان کشوری که به دنبال توسعه و شکوفائی اقتصادی و اجتماعی است لازم است در عمل، و نه به حرف، با ایجاد تسهیلات لازم، تغییر قوانین و مقررات و گذار از دیدگاه های تاریخ مصرف گذشته، به محدودیت زنان در زمینه اشتغال، مشارکت اقتصادی و برابری فرصت با مردان پایان دهیم. آقای روحانی به عنوان رئیس دولت بارها در گذشته به بایدهای منزلت بخشیدن به زنان اشاره کرده اند، سخنانی مانند «دوران حضور زنان در آشپزخانه گذشته است»، و «امروز در روند توسعه کشور و پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی، باید زنان مشارکت گسترده تری داشته باشند.  مگر می شود نیمی از اعضای یک کشور در خانه بمانند و در صحنه کار و تلاش حضور نداشته باشند و آن کشور بتواند از لحاظ اقتصادی پیشرفت کند؟»  در عمل، اما هنوز زنان از عدم وجود فرصت های برابر با مردان رنج میبرند و سقف شیشه ای نابرابری های جنسیتی در حوزه اشتغال شکسته نشده است. 

فاطمه مقیمی   تاجرانتابستان امسال بود که بانوی کارآفرین کشورمان خانم فاطمه مقیمی در زمینه جایگاه زن در اقتصاد ایران اسلامی در نشستی اظهار داشتند: در پارلمان کشور ما میزان مشارکت زنان و مردان ۳۰ به ۷۰ است که این میزان هم به تازگی و در دوره جدید ارتقا یافته است اما سهم ۳۰ درصدی زنان برای ما یک حداقل است و ما هنوز به میزان مورد نیاز نرسیده‌ایم. زنان در جایگاهی محصور شده اند که تنها امکانات محدود و عملکرد محدود خواهند داشت. خانم مقیمی با اشاره به بافت سنتی و مذهبی جامعه کشور گفتند یک جامعه از زن و مرد تشکیل شده و این دو باید مکمل هم کار کنند. به گفته ایشان برنامه ریزی برای توسعه پایدار کشورها باید دربرگیرنده هر دو جنس زن و مرد یعنی سرمایه های انسانی جامعه باشد.

وظیفه دولت، مجلس و همه نهاد های دولتی و مدنی نهادینه کردن فرهنگ مشارکت برابر زنان در امور اقتصاد، اجتماعی و سیاسی کشور است. همچنین، امید بر این است که انجمن ها و موسساتی مانند انجمن ملی زنان کارآفرین، بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و نهاد های وابسته به اتاق های بازرگانی در امور بانوان، که اهدافشان بر فعالیت های کارآفرینی و بازرگانی زنان متمرکز است بتوانند با برنامه ریزی های هدفمند مسیر پیشرفت زنان را در همه زمینه هائی که استعداد های نهفته این بخش از جمعیت کشور را شکوفا سازد هموار کنند.     

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: