اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

همچنان که مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه است، نگاهی مجدد به تحلیل علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاد دان، در مورد تغییرات لازم برای ایجاد تسهیلات برای رشد بخش خصوصی و تقلیل هزینه های بخش ناکارآمد دولتی قابل توجه است. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام