اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

از آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شاهد وعده های بسیاری توسط کاندیدهای محترم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده ایم.  منابع مالی لازم برای تحقق این وعده ها از کجا قرار است تأمین شود؟  پیش بینی عواید و مصارف دولت توسط صندوق بین المللی پول نشان می دهد که چالش توازن بودجه که امسال با آن مواجه هستیم به زودی به یک مشکل مزمن هر ساله تبدیل خواهد شد.  تحریم ها باعث کاهش قابل توجه درآمد دولت شده اند.  اگر هزینه های دولت به روند چند سال گذشته پیش برود فاصله میان هزینه ها و درآمد به زودی دولت را با کسری بودجه غیر قابل تدبیری مواجه خواهد کرد.
ایران به روایت ارقام: گردشگری

ایران به روایت ارقام: بیکاری

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام