به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چند روزی بیشتر به انتخابات اتاق بازرگانی باقی نمانده است. فعالان اقتصادی دیدگاه و مباحث سازنده ای در خصوص نقش و جایگاه و همچنین عملکرد اتاق ارائه کرده اند که هر یک شایان توجه است.  جدا از مسائل مهمی چون حضور جوانان و زنان باید به چند سؤال مطرح دیگر بیشتر توجه کنیم. آیا اتاق بازرگانی دولتی خواهد شد؟ آیا اتاق بازرگانی سیاسی شده است؟ آیا اتاق بازرگانی می تواند استقلال خود را حفظ کند؟ 

برای پاسخ دادن به این سؤال ها باید ببینیم منظور مان از دولتی شدن و یا سیاسی شدن چیست و استقلال اتاق یعنی چه؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که اکثر فعالان اقتصادی مایلند اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل منسجم پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد باید ببینیم این مهم از چه راهی متحقق خواهد شد.

اتاق بازرگانی دولتی نیست و نمی تواند در مفهوم قانونی دولتی شود. اتاق بازرگانی نمی تواند قوانین تجاری یا اقتصادی وضع کند ولی می تواند در جایگاه مشورتی خود پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد. بنابراین نگرانی هایی که از سوی برخی از فعالان اقتصادی ابراز می شود که اتاق دولتی شده بیشتر به معنی حضور دولتی ها در اتاق است و نه به معنی دولتی شدن اتاق. اما آیا حضور افرادی که در زمانی در دولت خدمت کرده اند برای استقلال اتاق و انجام رسالتش در پیگیری مطالبات بخش خصوصی مضر است؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؟

نکته دیگر سیاسی شدن اتاق است که این روزها از خلال مقالات و سخنرانی های متعدد فعالان اقتصادی به گوش می رسد. هرچند نگرانی های ابراز شده از سوی برخی فعالان اقتصادی حاکی از ورود جریان های سیاسی به اتاق است اما باید به شکل دیگری نیز به این موضوع نگاه کنیم. آیا اتاق یک نهاد سیاسی است و کار سیاسی انجام می دهد؟ باید بین کار سیاسی و سیاست زدگی تمایز گذاشت. پیگیری مطالبات بخش خصوصی و ارائه مشاوره فعال در سیاست گذاری های اقتصادی، در معنای حقیقی، یک کار سیاسی است.  اما آیا حضور چهره های سیاسی برای استقلال اتاق و انجام رسالتش مضر است؟

استقلال اتاق یعنی چه؟ همانگونه که پیشتر اشاره کردیم، در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی آشکار است و نیز ساز و کار مدیریت کشور مطابق قانون و عرف موجود بر این تفکیک صحه گذارده و روند تصمیمات و قاعده ی مدیریت را به این مهم تسری داده است. همچنین ماده 2 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ضمن تاکید به استقلال مالی اتاق به شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی بودن آن اذعان دارد. جدا از بحث حقوقی، باید یادآور شد که دلسوزان بخش خصوصی و صاحبان منصب و معتمدین این بخش شایسته است مطابق قانون در روند تصمیمات سیاسی دولت دخالت نکرده تا اصل تفکیک قوا اولا دچار چالش نگشته و ثانیا موجب اقدام متقابل دولت در مداخله ی مدیریت بخش خصوصی نشود بلکه صرفا در راستای ارتقاء جایگاه اتاق (شخصیت حقوقی) به عنوان بازوی مشورتی دولت تلاش گردد.  لازم به ذکر است عدم مداخله در روند سیاسی دولت به منزله توقف استمرار تلاش های منسجم اتاق به عنوان یک تشکل تأثیرگذار بر تصمیمگیری ها و سیاست ها نیست.  تبیین و تثبیت جایگاه اتاق در حاکمیت از یک سو و اعتماد سازی برای تبدیل شدن به نماینده واقعی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی را قادر می سازد تا ضمن حفظ استقلال خود پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد.

بسیاری از فعالان اقتصادی سالهای پیش رو را دورانی طلایی برای بخش خصوصی می دانند. شایسته است در این دوران، اتاق بازرگانی در قامت پارلمان بخش خصوصی از جایگاه مشاورتی خود در ارائه راهکارها و سیاست های مناسب به دولت نهایت استفاده را ببرد. 

اگر از این منظر به موضوع دولتی شدن و یا سیاسی شدن بنگریم باید این پرسش را از خود بپرسیم که برای دستیابی به مطالبات اتاق بازرگانی و به عبارت دیگر برای اینکه اتاق بازرگانی لابی تأثیرگذار بخش خصوصی در تعامل با دولت باشد آیا نباید از ظرفیت های نیروهایی که سابقه کار با دولت دارند و یا در مفهوم دیگر سیاسی هستند بهره برد؟ کدام نهاد مؤثر است که از ظرفیت های نیروهای سیاسی و دولتی خود برای رسیدن به اهدافش بهره نمی برد؟ پارلمانی که نماینده حقیقی بخش خصوصی باشد هنوز نیاز به اهرم های فشار بر دولت دارد تا بتواند به مطالبات خود برسد. بنابر این اعضای اتاق بازرگانی چه در اتاق ایران یا شهرستانها و چه در هیئت رئیسه یا هیئت نمایندگان ضمن صیانت از استقلال اتاق باید بکوشند تا از تمام اهرم های موجود و ظرفیت های "دولتی" و یا "سیاسی" اعضا برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی بهره ببرند. اتاق مطلوب، اتاقی متکثر در عین حال مستقل و متحد است.

استقلال اتاق بازرگانی

فعالان اقتصادی و انتخابات اتاق بازرگانی

انتخابات اتاق بازرگانی و اولویت های پیش رو

هم سنجی اتاق های بازرگانی در جهان بخش نخست

هم سنجی اتاق های بازرگانی در جهان بخش دوم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: