به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بخش خصوصی برای رشد و استقلال خود از دولت باید به دنبال جذب حمایت و یافتن منابع مالی خارج از محدوده دولت باشد.  اکثر بخش های خصوصی با تلفیقی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی امکان رشد می یابند.  متأسفانه، تحریم های بین المللی در کنار محدودیت هایی که خودمان بر جذب سرمایه گذاری خارجی اعمال کرده ایم مانع دسترسی بخش خصوصی به بازار سرمایه بین المللی و همکاری با شرکت ها و کارخانجات خارجی و جذب سرمایه گذاران خارجی شده است.  اگر ایران را با کشورهایی که از نظر رشد اقتصادی با ما در سطح مشترک (10 تا 20 هزار دلار سرانه تولید ناخالص داخلی (PPP)) قرار دارند مقایسه کنیم، ایران از نظر سرانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)یکی مانده به آخر در جدول است.  تنها کوبا که این کشور هم تحت تحریم های آمریکا قرار دارد از ما وضعیت بدتری دارد.  کشور جزیره ای سنت ویسنت و گراندین ها بیشترین رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در بین این گروه از کشورها دارد.  نباید اشتباها عامل جمعیت بیشتر ایران را دلیل رتبه پایین بدانیم چراکه شیلی در رتبه دوم و برزیل که جمعیتی در حدود جمعیت کشور ما دارد تقریبا هفت برابر ایران سرانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. 

منبع آمار: بنیاد هریتیج  

ایران به روایت ارقام: گردشگری

ایران به روایت ارقام: بیکاری

ایران به روایت ارقام: درآمد و هزینه های دولت

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: