به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

روز جهانی کارگر فرصت مناسبی است تا بر زحمات این قشر زحمتکش جامعه که در این شرایط بحران زده اقتصادی با شرافت و غیرت برای تأمین رفاه نسبی خانواده های خود می کوشند ارج نهیم. نامه سرگشاده اخیر 43 استاد اقتصاد کشور متذکر شده است که بیم آن وجود دارد که استمرار این وضعیت اقتصادی در دراز مدت به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود. در این مقطع حساس نگرانی ها و مطالبات کارگران و کارفرمایان برای تغییر سیاست های ناکارآمد و احیای اقتصاد که منافع عموم را در بر داشته باشد با هم گره خورده است و تداوم همکاری و همفکری میان این دو گروه را به یک ضرورت مبدل ساخته است. امیدواری همکاران و کارشناسان تاجران این است که این همفکری و تعامل میان بخش خصوصی و گروه های اجتماعی از جمله کارگران بتواند به بسط هر چه بیشتر گفتمان اقتصادی و پیگیری موثر مطالبات آنها و اتخاذ سیاست های اقتصادی و سیاسی مناسب بیانجامد.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: