به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

روند تنظیم و تصویب بودجه دیگری پیش روی ما است ولی اینبار این مسئله از حساسیت حیاتی بیشتری برخوردار است. مجلس و دولت مجددا از این روند استفاده خواهند کرد تا امتیازات سیاسی بیشتری از یکدیگر بگیرند ولی نتیجه حاصله عواقبی جدی برای آینده اقتصاد در بر خواهد داشت. با کاهش در آمدهای حاصل از فروش نفت به خاطر تحریم ها، مجلس و دولت باید به دنبال راه حلی برای کاهش میزان هزینه ها و افزایش در آمد دولت بدون متوقف کردن فعالیت های اقتصادی باشند. انجام چنین عملی مستلزم انتخاب اولویت ها و تصمیم گیری در مورد شناسایی هزینه هایی است که کشور بتواند بدون آنها به حیاتش ادامه دهد. در این بازی بعضی برنده و بعضی بازنده خواهند بود.

چنین تصمیماتی در حال گرفته شدن هستند ولی بحث های عمومی در رابطه با اینکه اولویت های کشور کدام باید باشند بسیار اندک و قلیل است. اتاق بازرگانی نظراتش را در مورد تغییرات پیشنهادی در سیاست های مالیاتی اعلام کرده است و با وجود اینکه این تغییرات مالیاتی می تواند برای ادامه حیات بعضی از شرکت ها در سال آینده تعیین کننده باشند، این پیشنهادات در حاشیه  روند تصمیمگیری قرار دارند. 

حتی با افزایش مناسب مالیات ها، دولت و مجلس باید حداقل 40 میلیارد دلار نسبت به بودجه سال گذشته کاهش هزینه داشته باشند. این کاهش هزینه ها از کجا خواهند آمد؟ این تصمیمات نباید در پشت در های بسته، بلکه پس از انجام گفتگو ها و مباحثات در سطح ملی و بررسی واقعبینانه مشکلات گرفته شوند.

با قرار گرفتن بر سر یک دوراهی  مبنی بر تهیه سرمایه برای ساخت مدرسه و یا سرما یه گذاری برای ساخت تسلیحات جنگی، دولت چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا ما بهبود در سیستم بهداشتی و درمانی را انتخاب خواهیم کرد و یا پشتیبانی مالی از حماس و رژیم سوریه؟ عمل به وعده های داده شده به شرکت های بخش خصوصی مبنی بر حمایت دولت از آنها و یا باز پرداخت کامل بدهی های شرکت های دولتی؟ افزایش میزان پرداخت مستقیم یارانه ها و یا پرداخت کمک های مالی به کارخانجاتی که هر هفته تعدادی از آنها تعطیل می شوند؟ انتقال وجوه برای پروژه های اقتصادی در سودان و یا حفظ حساب های بازنشستگی؟

اینها مشکلاتی فرضی نیستند بلکه مشکلاتی ملموس و واقعی هستند که دست اندرکاران تنظیم بودجه و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها تصمیم بگیرند.

از دوست یا همسایه خود بپرسید که اولویت های لایحه بودجه چه باید باشند! به احتمال زیاد خواهید شنید که مردم از دولت خواستار اشتغال زایی، کاهش قیمت ها، تضمین بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، ثبات نرخ ارز، ارائه کمک های مورد نیاز برای بقای شرکت ها در بازار، تضمین وجود گاز کافی برای گرم کردن منازل در زمستان و حتی قابل تنفس کردن مجدد هوای تهران خواهند بود. شما از مردم نخواهید شنید که آنها خواستار موشک ها و اسلحه های بیشتری هستند.

آیا کسی فکر میکند که این ها اولویت های دولت هستند؟


چند ماه تا تصویب بودجه فرصت هست و ما نمی توانیم  و نباید اجازه بدهیم بار دیگر  بودجه نظامی را در حالی که اقتصاد ما در حال نابودی و ورشکستگی است بافزایش بدهند. لطفا تا دقیقه آخر برای تعیین اولویت ها صبر نکنید.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: