به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

کسر بودجه چالشی است که بسیاری از کشورهای اروپایی هم با آن مواجه اند و دولت ما هم با همین چالش در تنظیم بودجه سال آینده روبرو است.  کسر بودجه در اروپا عمدتا ناشی از سیاست های انبساطی دولت ها و افزایش هزینه بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی به سبب پیر شدن جمعیت است. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای اروپایی وارث بدهی های انباشته شده ناشی از کسر بودجه های سال های گذشته هستند.  اما در ایران مشکل ما کاهش درآمد دولت به سبب تحریم ها است.  با وجودیکه دلایل کاهش درآمد ما با کشورهای اروپایی متفاوت است اما نتیجه و تأثیر این کاهش ها در هر دو صورت عدم درآمد کافی دولت برای پوشش هزینه هایش است.

ما می توانیم از کاهش میزان کسر بودجه کشورهای اروپایی درس بگیریم.  آلبرتو آلسینا، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، تأثیرات دو رویکرد برای کاهش کسر بودجه را مقایسه کرده است. این دو رویکرد عبارتند از کاهش هزینه و افزایش درآمد.  نتیجه مطالعات او در این زمینه نشان می دهد وقتی دولت کسر بودجه را با افزایش مالیات جبران می کند، با رکود شدید و درازمدت مواجه می شوند اما در رویکرد دیگر نتیجه متفاوت بود. آلسینا و گروه همکارانش دریافتند که وقتی هزینه های دولت کاهش می یابد اقتصاد سقوط نمی کند چراکه این کار باعث بوجود آمدن فرصتی برای سرمایه گذاری خصوصی می شود و اعتماد شرکت ها به بازار افزایش می یابد که این خود باعث ثبات کشور می شود و چشم انداز بهتری برای رشد اقتصادی در درازمدت به ارمغان می آورد. 

البته باید یادآوری کنم که منظور از مطرح کردن این مسئله به این معنی نیست دولت باید هزینه های خود را قطع کند.  بهترین حالت ممکن می تواند این باشد که کاهش هزینه های دولتی با اصلاحات اقتصادی همراه باشد که باعث رشد اقتصادی شوند. از جمله این اصلاحات می توان به کاهش مداخلات دولت، آزادسازی نیروی کار در بازار و اصلاحات مالیاتی.

برعکس کشورهای اروپایی میزان بدهی خارجی ما بسیار کم است و سیستم بانکی ما از آثار زیان بار وام ها و دارایی های مسموم حاصل از بحران مالی جهانی تا حد زیادی مصون مانده است.  اگر تحریم های اعمال شده علیه بانک های ما توانایی دولت برای اخذ وام های خارجی را محدود نکرده بودند بهترین راه برای جبران کاهش درآمد حاصل از کاهش فروش نفت می توانست دریافت وام برای گذر از مرحله اصلاحات اقتصادی باشد.  متأسفانه این امکان وجود ندارد.  در اینصورت دولت و مجلس باید ترکیبی از افزایش درآمد مالیاتی و کاهش سنجیده هزینه ها و اصلاحات اقتصادی را در برنامه خود بگذارند تا حداقل آسیب به بدنه اقتصاد کشور وارد شود. 

تا کنون تمرکز مباحثات مجلس بر افزایش درآمد مالیاتی بوده است و این درحالی است که کاهش هزینه ها و اصلاحات اقتصادی گسترده تر مورد بی توجهی قرار گرفته است.  آلسینا این پدیده را مخاطره آمیز می داند.   

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: