به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 با سپاس و امتنان از استقبال شما همکاران و بازدیدکنندگان گرامی از مجموعه مقالات "شش سال بعد" در اینجا لینک های 10 مقاله ای که در مرور موارد دهگانه نامه ای سرگشاده 50 اقتصاددان که شش سال پیش به رییس جمهور نوشته شد را برای سهولت دسترسی تقدیم می کنیم: 

شش سال بعد - قسمت اول (حکمرانی خوب)

شش سال بعد - قسمت دوم (محیط کسب و کار)

شش سال بعد - قسمت سوم (وابستگی به نفت)

شش سال بعد - قسمت چهارم (ثروت نفت)

شش سال بعد - قسمت پنجم (تورم مزمن)

شش سال بعد – قسمت ششم (بازار بورس)

شش سال بعد – قسمت هفتم (نظام بانکی)

شش سال بعد – قسمت هشتم (بازار کار)

شش سال بعد – قسمت نهم (سیاست های منطقه ای)

شش سال بعد – قسمت دهم (سیاست خارجی)

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: