به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سال جدید را با امید برای آینده ای بهتر برای وضعیت کشور و رفاه بیشتر ملت و در حالی آغاز می کنیم که چهل سال از انقلاب را پشت سرگذاشته و با گام نهادن درگام دوم، چشم به راه موفقیت های اقتصادی و اجتماعی حاصل از تلاش بیشتر دولت و ملت در کنار یکدیگر هستیم.  در این راستا، توجه به سرمایه های اجتماعی به همان اندازه مهم است که تمرکز بر بهبود وضعیت اقتصادی و حصول اطمینان از داشتن شرایط لازم برای رسیدن به اهداف رفاهی کشور. در واقع توجه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور مستلزم تمرکز بر کیفیت سرمایه اجتماعی است، زیرا وجود سرمایه های اجتماعی بستر بهره وری از سرمایه های اقتصادی نیز می باشد. 

در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی از پایش شاخص های ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای بهره وری و تحلیل شاخص سرمایه اجتماعی در سال 1396، یکی از عوامل موثر ذکر شده در بهبود وضعیت اقتصادی، سرمایه های اجتماعی است که مجموعه ای از پیوند ها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای جامعه را شامل می شود.

سرمایه اجتماعی   تاجرانبه باور بانک جهانی، توجه به سرمایه انسانی که در حقیقت همان استعداد و خلاقیت ذاتی افراد جامعه است، مهم ترین و موثرترین سرمایه گذاری دراز مدت و سبب ایجاد رفاه و ارتقای کیفیت زندگی در هر کشور است. دولت ها در این میان نقش ظریفی دارند زیرا از یک سو باید شرایط استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی را فراهم کنند ولی نباید با مداخله گری، مانع بروز خلاقیت ها شوند.

بیانیه گام دوم رهبر انقلاب نیز با تمرکز بر نقش جوانان به عنوان سرمایه های انسانی و سازنده آینده کشور حاکی از اهمیت این عامل در اهداف اصلی و کلی حاکمیت است. در این راستا، بحث جوانگرایی نباید تنها در انتصاب مدیران و مسئولانی که از لحاظ سنی جوانند خلاصه شود و در مقابل باید افکار و مطالبات نسل جوان که سرمایه اصلی اجتماعی کشور هستند، مد نظر قرار گیرد.

گزارش اخیر وزارت امور اقتصادی و دارائی از تحلیل شاخص های سرمایه اجتماعی در مقایسه با سال های پیش تر نمایانگر تنزل کیفیت رفتار مردم در زمینه هائی مانند کمک به دیگران و شرکت در سازمان های خیریه و مردم نهاد است و شوربختانه، رفتارهای پرخاشگرانه و سرقت و موردهای مشابه روندی صعودی داشته. وضعیت نامناسب اقتصادی کنونی و ناامیدی نسبت به وضعیت های پیش رو، از دلایل اصلی روندهای نزولی و صعودی فوق است.

متاسفانه، سایه نومیدی بر جامعه، نبود انگیزه برای پیشرفت های آینده و بی نشاطی، نهایتا به فرار مغزها و از دست رفتن سرمایه های انسانی که در طی سال ها شاهد آن بوده ایم، و به تبع آن، پسرفت اقتصادی منجر می شود.  متغیر دیگری در این شاخص که نمایانگر وضعیت نامطلوب حاکم بر جامعه است، نگرانی خانواده ها نسبت به آینده فرزندان است که خود نشانی از عدم اطمینان به کیفیت جامعه فرداست.

شکی نیست که توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون سرمایه اجتماعی امکان پذیر نیست و انسجام جامعه تنها با اعتماد افراد به یکدیگر و احترام متقابل صورت می گیرد، و هرچه سطح این اعتماد پائین تر باشد میزان رشد اقتصادی نیز پائین تر خواهد بود. ما شاهد این اعتماد اجتماعی در سالهای جنگ بودیم. به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارئی، با اینکه کشور متحمل هزینه هنگفتی در طول جنگ تحمیلی شد، اما سرمایه اجتماعی و تعلق خاطر مردم به نظام باعث حفظ آب و خاک کشور شد. این اعتماد اجتماعی سرمایه ای است که متاسفانه کمتر و کمتر می شود. به باور علی اصغر فانی، مدیر سابق و با تجربه وزارت آموزش و پرورش، مهم ترین عامل شکل گیری انقلاب سرمایه اجتماعی بود و اکنون نیز اولویت باید بازسازی این سرمایه که بسیار تخریب شده است باشد.

سرمایه اجتماعی   تاجرانسیاستمداران ما باید دریابند که شمول گرایی و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم نباید تنها به دوران انتخابات محدود شود. همانطورکه رهبر انقلاب نیز در بیانیه گام دوم خود تصریح فرمودند، جوانان به عنوان سرمایه اجتماعی باید در تمام عرصه ها شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند. ولی افزون بر این، استفاده ازهمه نیروهای انسانی جامعه از جمله بانوان و اقلیت ها و آنهائی که همیشه در پس پرده فعالیت های اقتصادی و فرهنگی ساکن و ساکت مانده اند نیز باید در دستور کار باشد. وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی گفته در این زمان که مشکلات، سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده باید همه برای انسجام بهتر و بازگشت سرمایه های اجتماعی تلاش کنند. شاید بهتر است بگوییم این تلاش نباید تنها به این زمان محدود شود و همگرایی و مشارکت حداکثری باید یک فرهنگ جاافتاده در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشورمان باشد.    

با وجود فرسایش سرمایه اجتماعی در کشورمان و تلاش هائی که باید برای بازسازی مجدد آن انجام شود، آنچه اهمیت دارد اعتماد میان مردم و دولت و تمایل به مشارکت در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که نبود آن ها باعث درهم شکستن پیوندهای اجتماعی، شکاف های سیاسی، بی اعتمادی و از میان رفتن وحدت و همبستگی می شود. به عبارت دیگر، کاهش هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی، کشور را از اهداف توسعه ای خود دور ساخته و مقدمه ای بر ایجاد بحران و بروز آسیب های اقتصادی-اجتماعی در بخش های مختلف جامعه می شود. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: