اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون

انتخابات ریاست جمهوری پساتحریم اقتصاددر مناظره سوم که با محوریت مسائل اقتصادی بود تمامی نامزدها از لزوم توجه به اشتغال و تولید با قدرتمند کردند بخش خصوصی سخن گفتند. هر چند بیشتر به بیان مشکلات و کمتر به ارائه برنامه پرداختند اما هنوز جای خوشحالی است که نقش و جایگاه بخش خصوصی بیشتر و بیشتر به سمت کانون تمرکز کاندیداها حرکت کرده است.

نمی توان تفاوت های بنیادی در رویکردهای کاندیداها از جمله در مسئله یارانه ها و اقتصاد پوپولیستی را نادیده گرفت. در عین حال تأکید مقام معظم رهبری بر مسئله اقتصاد و نیاز مردم برای ملموس شدن نتایج برجام همه نامزدهای ریاست جمهوری را وادار به توجه خاص به مسئله اقتصاد و نقش دولت و بخش خصوصی کرده است.  

به اعتقاد کارشناسان تاجران فارغ از جناح گیری های شخصی و یا گروهی این انتخابات انتخابی میان دو راه است. تداوم گذار موفق به دوران پساتحریم و یا بازگشت به تحریم ها.  این نکته را در نامه سرگشاده اساتید دانشگاه شریف خطاب به مردم هم دیدیم.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

انتخابات بخش خصوصی اتاق بازرگانیبازار رقابت های انتخاباتی داغ است و این فرصتی برای طرح مطالبات بخش های مختلف جامعه است. در عین حال با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و درهم تنیدگی آن با مسائل سیاسی و اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی جایگاه ویژه ای در میان خواست های اقشار مختلف جامعه دارد. تشکل های غیردولتی که بخش خصوصی را نمایندگی می کنند امروز سازمان یافته تر از گذشته اند. بیان مطالبات بخش خصوصی از زبان اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون و پیگیری اجرایی شدن این خواست ها بدون شک ما را به سمت اتخاذ سیاست های بهینه سوق خواهد داد. از این رو مناسب است که کاندیداهای ریاست جمهوری وقتی را در اختیار بخش خصوصی بگذارند تا بتوانند به طور خاص برنامه های خود را در پاسخ به مطالبات این بخش ارائه کنند. وعده و شعار به جای خود، اما "اقدام و عمل" برنامه می خواهد و فعالان دلسوز اقتصادی کشور باید برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری را از نزدیک و به شکلی روشن و واضح بشنوند.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

انتخابات و بخش خصوصیکارشناسان تاجران در ابتدای سال و با توجه به پیام های نوروزی مسئولین و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مطلبی را با عنوان مطالبه، تعامل و اقدام مشترک در اختیار فعالان اقتصادی قرار دادند. چنانچه در همان مقاله نیز تأکید شد ما امیدواریم که با بسط گفتمان ملی پساتحریم، فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاستگذاران در دولت، مجلس و قوه مقننه و سایر نهادها بر سر راهکارهای موثر برای خروج از رکود، رشد تولید و اشتغالزایی به اجماع برسند. اتاق های بازرگانی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون باید آنچنان که مقام معظم رهبری هم تأکید کردند، مجدانه پیگیر مطالبات بخش خصوصی واقعی از مسئولان باشند و در تعامل و نه تقابل با نهادهای مسئول در این حرکت ملی نقش حیاتی خود را ایفا نمایند.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

روند کلی گفتمان اقتصادی در ایران و دیگر اقتصادهای در حال رشد در جهت قدرت بخشیدن به بخش خصوصی و کاهش مسئولیت های اقتصادی دولت است. این روندی است که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید فعالانه در آن شرکت کنند و همکاری های نزدیک فعالان بخش تجارت، اصناف و تعاون با دولت و نمایندگان مجلس ضروری است. خوشبختانه با اولویت دهی به اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جدید، همه نهادها به اهمیت افزایش تولید و اشتغالزایی تاکید کرده اند و شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم، به رغم تمامی اختلافات، در راستای پیشبرد گفتمان اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی بوده است. اما با فرا رفتن از شعار کارآفرینی، کاندیداها باید به طرح راهکارهای عملی خود برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی بپردازند.

دولت یازدهم تلاش هایی برای تقویت بخش خصوصی داشته و تعامل دولت با پارلمان بخش خصوصی و حضور وزرا در اتاق بازرگانی نشانه های خوبی برای گوش فرا دادن به مطالبات بخش خصوصی بود. این بخش درخواست های مشخصی از دولت آینده دارد که تاکنون در اشکال مختلف مطرح شده که برای مثال می توان به مطالبات 9 محوری اتاق تهران اشاره کرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

پیش از هر انتخابات برای جامعه کسب و کار و فعالان اقتصادی این سوال مطرح می شود که نقش اتاق های بازرگانی و اصناف در گفتمان سیاسی و روند انتخابات باید چه باشد. این نقش آفرینی می تواند از طرح مطالبات سیاسی مرتبط با جامعه کسب و کار آغاز شود و حتی تا حمایت و تشکیل یک حزب خاص و معرفی نامزد انتخاباتی پیش رود. نگارنده بر این اعتقاد است که هر چند طرح مطالبات مرتبط سیاسی از ضروریات کار فعالان بخش خصوصی است، حضور مستقیم حزبی لزوما به نفع جامعه کسب و کار تمام نخواهد شد.

در نظام های مردم سالار قرار بر این است که همه گروه ها حضور و صدا داشته باشند و فرآیند سیاسی برآیند خواست همه مردم باشد. در چنین نظامی صاحبان صنایع و کسب و کارها هم حق حضور دارند و می توانند منعکس کننده خواست گروهی و طبقاتی خود باشند. اما سوال اینجاست که این گروه که در واقع صاحبان ثروت محسوب می شوند، آیا با ورود به عرصه سیاست، این حوزه را به انحصار خود در نخواهند آورد و نظام دموکراسی را به نظام اولیگارشی قلب ماهیت نخواهند داد؟ و از سوی دیگر، آیا سکوت و عدم دخالت صاحبان سرمایه در سیاست، به تضعیف جامعه کسب و کار و بی توجهی به مطالبات منطقی و درازمدت آنان نخواهد انجامید؟

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: