به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مطلب را آقای عادل طاهرخانی، نماینده و عضو سابق پارلمان جهانی جوانان و اتاق بازرگانی قزوین برای وبسایت تاجران ارسال کرده اند. با تشکر از حمایت ایشان از بسط گفتمان اقتصادی

جوان مغز پویا و محرک جامعه است و می تواند در راه توسعه و ارتقاء سطح قدرت جامعه ی خود با ابداعات و ابتکارات و جرثومه ی جسارت ها و قدرت بالای ریسک که باید در مسیر منطقی خود هدایت شود و تحت تعلیمات خردمندان جامعه قرار گیرد ، موثر باشد.

عقیده ی برخی از منتقدان بر وجود اتاق بازرگانی جوانان این است که جوانان هم می توانند در اتاق بازرگانی واحدی که در کشور وجود دارد حضور داشته باشند و در روند توسعه ی اقتصادی کشور مداخله کنند و توان و استعداد خود را در این حوزه ابراز نمایند، اما آنچه که مشهود است در پاسخ به این دوستان باید گفت: اولا حضور قدرتمند پیشکسوتان که هرگز پند خردمندانه ی حضرت حافظ خوشایندشان نبوده است که : چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو ، جهت استمرار حضور خود گاهاً آیین نامه ها را نیز تغییر داده اند و از این حیث مجال حضور برای جوانان فراهم نیست، دوما ً استقلال بخشی به جوان موجب تعامل موثر با بزرگان خواهد بود . ثالثاً اصلا قرار نیست اتاق بازرگانی جوانان در امور مربوط به اتاق بازرگانی کشور مداخله و یا موازیکاری کند بلکه تمرکز فعالیت آن بیشتر راجع به مباحث اشتغال و اقتصادیجوانان و بحث آموزش و حمایت خواهد بود.  رابعاً جوانان به دنبال انحصار طلبی نبوده و روح مشارکت را بیشتر پذیرا هستند و ارزش والاتری برای دموکراسی و برابری قائلند.

هدف از تشکیل اتاق بازرگانی جوانان اولا بحث آموزش و ثانیا حمایت های لازم جهت حضور در بازار و حفظ استمرار این حضور است که از این جهت منافع ذیل محقق خواهد شد:

تشویق خود اشتغالی جوانان

وقتی عرصه  برای حضور در مشارکتهای اجتماعی و اقتصادی برای جوانان فراهم شود و انگیزه ی دخالت در حوزه های مدیریتی تشکل صنفی خاص برای ایشان مهیا شود اشتیاق به حضور در این حوزه منجر به اشتغال آفرینی ایشان خواهد بود و نیز مدیریت این اتاق و رایزنی های بعدی ، سیاست های دولتی را بر مبنای نیاز سنجی این قشر پیش خواهد راند.

کاهش هزینه های دولت

رونق و اثر بخشی به این اتاق کاهش هزینه های دولت را در پیش خواهد داشت به شکلی که فرآیند اتخاذ تصمیمات راجع به این حوزه دموکراتیزه شده و پس از بررسی های علمی و عملی در اختیار قوای سه گانه قرار خواهد گرفت.

شناسایی بازارهای جدید

با توجه به روحیه ی تنوع طلبی و اشتیاق ماجراجویی اندیشه های عملگرای جوانان با تشکیل فضای معقول و امن برای توسعه ی تجارت انگیزه های لازم را برای این رشد آماده کرده که می تواند حضور ایران را در بازراهای ناشناخته و جدید تضمین کند .

ارتقاء سطح تجارت

با دانش به روز و فعالیت های خلاقانه ی این نسل ، ضمن بها دادن به تلاش ایشان و کنترل آن با تصویب قوانین مناسب ، که می تواند علاوه بر کنترل نمودن فعالیت ها در مسیر توسعه ی پایدار و ارتقاء سطح روابط تجاری هدایت کرده تا از این طریق سطح مشارکت جامعه را نیز افزایش داده و بیشتر به اهداف توسعه ایی کشور نزدیک شویم.

حاکمیت دموکراسی اقتصادی

اولین عنصر بسط دموکراسی اقتصادی ، اصل  مشارکت می باشد . با رسمیت بخشیدن به حضور جوانان که خیل عظیمی از افراد موثر در جامعه می باشند ، می توانیم با حضور متخصصانه و پور نشاط ایشان بستر بازار را برای مشارکتهای بعدی فراهم کرده تا بستر دموکراسی را در اقتصاد فراهم آوریم.

توسعه تجارت الکترویک

جوانان بسیار سریع تر و با رغبت بیشتری در پی استفاده از دانش جدید و استفاده از تکنولوژی در امور اجرایی خود هستند و باور دارند که استفاده از تکنولوژی مانع پیشرفت و منفعت نیست و نیز در راستای توسعه ی زیرساخت های تجارت الکترونیک مشارکت و سرمایه گذاری خواهند داشت.

علی الحال باید اذعان داشت که جوانان مدیران بعدی کشور و خادمان آتی ملت هستند که می بایست با بها دادن به ایشان و قرار دادن در زیر چتر حمایت بزرگان آینده ی کشور را تضمین کرده و ضمن آموزش اصول اخلاق حرفه ای به دانش به روز ایشان احترام گذاشته تا با تعاملی خردورزانه مسیر را برای همگام شدن برای توسعه ی کشور هموار کنیم.

اگر از جوانان علاقمند اتاق بازرگانی هستید می توانید به فیسبوک جوانان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بپیوندید و در این موارد بیشتر گفتگو کنید. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: