به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اندیشه مدیریت سازمان کامل، به گفته آقای مهران ارشادی فر، برآمده از فرهنگ مدیریتی بخش خصوصی جامعه ایرانی به همراه آزموده های مدیریتی است.  پیشتر بخش پیش گفتار این پژوهش را تقدیم شما کردیم. ایشان در پیش گفتار تأکید کردند: از دید من، در ایران نمونه هایی بسیار نزدیک به سازمان کامل از گذشته تا اکنون وجود داشته و بخش خصوصی ایران به این گونه مدیریت باور داشته است. ایشان در بخش هدف توضیح داده اند که: گزینش هدف برای سازمان، نخستین و برجسته ترین گام در برپایی یک سازمان است، هدف باید ساده و روشن باشد و توانایی ارزیابی داشته باشد. هدف سازمان بایستی در همه لایه های سازمان جاری باشد و همه کارمندان باید در راستای همین هدف کار کنند. ارشادی فر در بخش ساختار تأکید کرد: هرچه سازمان ها کوچکتر و شمار لایه های سازمانی کمتر باشد سازمان از بازده بالاتری برخوردار است و بهترین بازده را سازمانی دارد که تنها یک هدف بنیادین داشته باشد و همه سازمان در راستای همان یک هدف کار کنند و همه کارهای جانبی به شرکت های بیرونی سپرده شود. بخش سوم این تئوری به سرمایه گذاری می پردازد: 

3-سرمایه گذاری   

هنگامی که سخن از سرمایه گداری در سازمان پیش می آید نخستین چیزی که به ذهن مدیران سازمان می رسد این است که سرمایه های جاری را با سرمایه گذاری کاهش دهیم. یا هزینه جاری را به هزینه سرمایه برگردانیم مانند:

1-3- خرید ساختمان برای دفتر ، کارگاه یا نمایشگاه

خرید محل کار نخستین آرزویی است که مدیران یک بنگاه در سر می پرورانند چرا که گمان می کنند این سرمایه گذاری از هزینه جاری (اجاره ) می کاهد و در واقع هزینه جاری را به سرمایه ای تبدیل می کنند. اما این کار همیشه یک کار اقتصادی نیست چرا که به کار انداختن سرمایه در پروژه های سرمایه گذاری که بازده بیشتر و مسئولیت کمتری دارد می تواند به سودآوری بیشتر بیانجامد. فرض کنید اگر این شرکت پول خودرا در یک پروژه ساختمانی معتبر که سازمان خودش را دارد سرمایه گذاری کند شاید درآمد بیشتری به دست آورد و مسئولیت و هزینه تعمیر و نگه داری محل کار خود را نیز نداشته باشد، چرا که تعمیر و نگه داری به عهده صاحب ساختمان است. و بنگاه نیاز دارد که شاخه ای تازه از کار در شرکت، برای نگهداری از ساختمان، به وجود آورد که در راستای هدف های بنگاه نیست.و شاید اشکوبه تازه ای نیز به سازمان بیافزاید.

2-3- خرید ماشین ها یا دستگاه هایی که اجاره می شده اند.
خرید ماشین ها و دستگاه هایی که پیش از این اجاره می شدند نیز یکی از سرمایه گذاری هایی است که بنگاه ها نسبت به آنها گرایش دارند. بسیاری از بنگاه ها تنها با حساب سرانگشتی به سودآوری این کار می نگرند و به هزینه های جانبی آن توجه نمی کنند. در این باره در بخش ساختار روشن کرده ایم که نگهداری و تعمیر ماشین ها و دستگاه ها نیز کار تازه ای در بنگاه ایجاد می کند که در راستای هدف بنگاه نیست و اگرچه با حساب سرانگشتی سودآور باشد اما با درنظر گرفتن باری که روی دوش مدیران سازمان قرار می گیرد. زیان غیر مستقیمی را به کارایی و بازده کلی بنگاه وارد می کند که اگرنابازدهی درصد کمی هم باشد هنگامی که در گردش مالی بنگاه ضرب شود میزان زیانی که این کار جدید روی دست سازمان می گذارد رقم بالایی خواهد شد.

3-3 توسعه انبار و خرید کلی نیاز های بنگاه
برخی بنگاه ها برای کاهش در هزینه های اجرایی، کاهش هزینه خرید کالاهای مصرفی را مورد بررسی قرار می دهند. با این رویکرد که با خرید کلی جنس های مصرفی می توانند در هزینه خرید صرفه جویی چشمگیری انجام دهند،  بخشی از سرمایه خود را برای این کار ، مصرف می کنند. برای این کار نیازهای زیر را نادیده می گیرند.
1- هزینه انبار داری
2- هزینه انبار دار
3- هزینه کنترل کالا که از مصرف بی رویه کالا جلوگیری به عمل بیاورند.
4- هزینه های دیگری مانند خراب شدن کالا در اثر زمان یا جابجای و یا عامل های طبیعی مانند بارش یا باد
5- تغییر رویکرد بازار و جایگزین شده فراورده های جدیدتر که فراورده های پیشین را از رده خارج می کند.و یا اصرار بر استفاده از موجودی که ممکن است به از دست رفتن بخشی از بازار بشود.
با در نظر گرفتن این گونه هزینه ها، دست آخر نه تنها سودی به دست نمی آید بلکه زیان هایی هم به بنگاه وارد می شود. در سازمان هم کارهای جدیدی افزوده می شود که در راستای هدف های بنیادین بنگاه نیست و همین نیز باعث کاهش بازده بنگاه می شود.

برخی بنگاهها، برای جبران هزینه هایی که شاید این برنامه ریزی تازه در بر داشته باشد، تصمیم می گیرند که شاخه ای در سازمان خود بگشایند که بخشی از این  کالاهای انباری را در بازار به همکاران دیگر بفروشند و سودی از این راه نصیب شرکت کنند. همانگونه که در بخش هدف و ساختار نیز گفتیم چنین کارهایی سازمان را از هدف اصلی خود دور می کند و تمرکز مدیران را می گیرد؛ ساختار شرکت را متورم می کند و نا کارامدی اشکوبه ای را افزایش می دهد.

4-3- نوسازی و بهسازی
نوسازی و بهسازی دستگاه های موجود در بنگاه که نیازهای اصلی کار هستند را می توان بهترین نوع سرمایه گذاری در راستای توسعه کار دانست زیرا از یک سو افزایش نیاز به تعمیر و نگهداری و از سوی دیگر دورشدن از فناوری های تازه به بازده کار  و آینده بنگاه آسیب می زند و سازمان را ازپیشرفت بازمی دارد.

5-3- آموزش کارمندان
افزایش دانش کارمندان در راستای کارهای واگذار شده به ایشان نیز از سودآور ترین سرمایه گذاری هایی که می تواند به افزایش کارایی بنگاهها کمک کند زیرا بازده کار در سازمان را افزایش می دهد . آموزش های ویژه می تواند دلبستگی کارمندان را به کار بیشتر کند و پیوند های درون سازمانی را استوارتر سازد.

6-3- پژوهش
پژوهش سودآورترین کاری است که می تواند در هر بنگاه وجود داشته باشد و درهای تازه ای را به روی بنگاه بگشاید. بخش پژوهش که همواره یک بخش مستقل در سازمان می باشد تنها  یک بخش مصرفی شناخته می شود و درآمد ندارد اما همین بخش اگر درست و در راستای هدف بنگاه ایجاد شود می تواند به بهبود بازده کار و افزایش سود کمک شایانی بکند. نکته مهم در این کار همان همسازی این بخش با هدف سازمان است. و نباید پای خود را از هدف بنیادین سازمان فراتر بگذارد. و همچنین نبایستی سازمان بزرگی برای این کار در درون سازمان به وجود آید بلکه  تا جاییکه می شود، سازمان ها و نهادهایی که توانایی چنین پژوهش هایی را دارند برای این پژوهش ها خوانده شوند تا هم سرعت و هم هزینه کار پژوهشی  پاییدنی باشد.

7-3- نرم افزار
شاید کارهای پی در پی در بخش نرم افزاری تنها کاری است که هیچگاه نبایستی از آن دست برداشت. بنگاه ها با به روز کردن نرم افزار ها و تلاش برای آوردن همه داده ها، گردش کار ، تصمیم سازی ها و حتی دستگاه ها در شبکه  دریغ نورزند و خود را برای روبرو شدن با دگرگونی های پیش رو آماده کنند. پس سرمایه گذاری روی نرم افزارها می تواند پشتیبانی استوار برای ادامه کار بنگاه و عقب نماندن از بازار باشد.

در بخش بعدی این تئوری هشت بخشی به گزینش کارمندان می پردازیم.

مدیریت سازمان کامل بر پایه آزموده های مدیریتی( قسمت اول) – پیش گفتار

مدیریت سازمان کامل بر پایه آزموده های مدیریتی (قسمت دوم) - هدف

مدیریت سازمان کامل بر پایه آزموده های مدیریتی (قسمت سوم) - ساختار

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: