اتاق بازرگانی

اتحادیه های صنفی به عنوان یکی از اصلی ترین سخنگویان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط باید نقش فعالی در انتقال مطالبات و طرح مشکلات اصناف ایفا کنند. وجود صداهای مختلف در اتاق اصناف و ارتباط نزدیک این نهاد با دولت، مجلس، قوه مقننه و نیز شوراهای شهر راه هایی برای تقویت اصناف و حرکت در جهت تولید و اشتغال است. اتاق اصناف با سه میلیون بنگاه اقتصادی در مجموعه اصناف کشور و با حجم 62 درصدی فعالیت در حوزه تجارت و نظام توزیع و کنترل بازار نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد و سیاستگذاران و مقام های اجرایی باید این نقش را جدی بگیرند.

در برنامه دولت دوازدهم نیز قید شده که اصلاحات اقتصادی از بنیادی ترین ضروریات جامعه ایران است که در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکان پذیر است. در همین راستا دولت دوازدهم از جمله به افزایش نقش نهادهای مدنی همچون تشکل های صنفی متعهد شده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

از یک منظر این انتخابات انتخاب میان دو ریکرد متفاوت برونگرایی و انزواطلبی بود. دو راه متفاوت که یکی ما را در تداوم مسیر گذار موفق به دوران پساتحریم قرار داد و راهی که بسیاری مایل به بازگشت به آن نبودند که همانا راهی است که به دوران تاریک تحریم ها ختم شد. 

مردم به پوپولیسم نه گفتند یا به قول دکتر روحانی به پول نه گفتند چراکه بازسازی اقتصاد را در اصلاح زیرساخت ها و حرکت با برنامه در مسیر سیاست های توسعه ای و حمایتی دیدند.

دستاورد اصلی برجام رفع موانع سیاسی بود و از آن زمان همراه با رفع تدریجی این موانع راه ها برای بهبود وضع اقتصادی هموارتر شد. در عین حال نگاهی به مجموعه مطالبات بخش خصوصی و تنوع آنها نشان می دهد که دولت دوازدهم باید چابک تر و موثرتر از دوره پیشین در مسیر احیای اقتصاد کشور گام بردارد.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

انتخابات بخش خصوصی اتاق بازرگانیبازار رقابت های انتخاباتی داغ است و این فرصتی برای طرح مطالبات بخش های مختلف جامعه است. در عین حال با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و درهم تنیدگی آن با مسائل سیاسی و اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی جایگاه ویژه ای در میان خواست های اقشار مختلف جامعه دارد. تشکل های غیردولتی که بخش خصوصی را نمایندگی می کنند امروز سازمان یافته تر از گذشته اند. بیان مطالبات بخش خصوصی از زبان اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون و پیگیری اجرایی شدن این خواست ها بدون شک ما را به سمت اتخاذ سیاست های بهینه سوق خواهد داد. از این رو مناسب است که کاندیداهای ریاست جمهوری وقتی را در اختیار بخش خصوصی بگذارند تا بتوانند به طور خاص برنامه های خود را در پاسخ به مطالبات این بخش ارائه کنند. وعده و شعار به جای خود، اما "اقدام و عمل" برنامه می خواهد و فعالان دلسوز اقتصادی کشور باید برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری را از نزدیک و به شکلی روشن و واضح بشنوند.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

انتخابات ریاست جمهوری پساتحریم اقتصاددر مناظره سوم که با محوریت مسائل اقتصادی بود تمامی نامزدها از لزوم توجه به اشتغال و تولید با قدرتمند کردند بخش خصوصی سخن گفتند. هر چند بیشتر به بیان مشکلات و کمتر به ارائه برنامه پرداختند اما هنوز جای خوشحالی است که نقش و جایگاه بخش خصوصی بیشتر و بیشتر به سمت کانون تمرکز کاندیداها حرکت کرده است.

نمی توان تفاوت های بنیادی در رویکردهای کاندیداها از جمله در مسئله یارانه ها و اقتصاد پوپولیستی را نادیده گرفت. در عین حال تأکید مقام معظم رهبری بر مسئله اقتصاد و نیاز مردم برای ملموس شدن نتایج برجام همه نامزدهای ریاست جمهوری را وادار به توجه خاص به مسئله اقتصاد و نقش دولت و بخش خصوصی کرده است.  

به اعتقاد کارشناسان تاجران فارغ از جناح گیری های شخصی و یا گروهی این انتخابات انتخابی میان دو راه است. تداوم گذار موفق به دوران پساتحریم و یا بازگشت به تحریم ها.  این نکته را در نامه سرگشاده اساتید دانشگاه شریف خطاب به مردم هم دیدیم.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

روند کلی گفتمان اقتصادی در ایران و دیگر اقتصادهای در حال رشد در جهت قدرت بخشیدن به بخش خصوصی و کاهش مسئولیت های اقتصادی دولت است. این روندی است که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید فعالانه در آن شرکت کنند و همکاری های نزدیک فعالان بخش تجارت، اصناف و تعاون با دولت و نمایندگان مجلس ضروری است. خوشبختانه با اولویت دهی به اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جدید، همه نهادها به اهمیت افزایش تولید و اشتغالزایی تاکید کرده اند و شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم، به رغم تمامی اختلافات، در راستای پیشبرد گفتمان اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی بوده است. اما با فرا رفتن از شعار کارآفرینی، کاندیداها باید به طرح راهکارهای عملی خود برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی بپردازند.

دولت یازدهم تلاش هایی برای تقویت بخش خصوصی داشته و تعامل دولت با پارلمان بخش خصوصی و حضور وزرا در اتاق بازرگانی نشانه های خوبی برای گوش فرا دادن به مطالبات بخش خصوصی بود. این بخش درخواست های مشخصی از دولت آینده دارد که تاکنون در اشکال مختلف مطرح شده که برای مثال می توان به مطالبات 9 محوری اتاق تهران اشاره کرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: