به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

به بهانه سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران و با امید به اینکه ایران بتواند نخستین کشوری در جهان شود که به برابری جنسیتی در بازار کار دست یابد.

توانمندسازی زنان و دختران بهترین فرصت برای توسعه انسانی و رشد اقتصادی است.  با وجود این واقعیت و با وجود تلاش های سازمان های متعدد برای بهبود این وضع، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش شکاف جنسیتی خود اعلام کرده است که این شکاف در سال گذشته میلادی بیشتر شده است. بر اساس این گزارش 170 سال طول خواهد کشید تا به برابری جنسیتی در حوزه اقتصاد برسیم. برآوردهای انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که برابری جنسیتی زنان در نیروی کار می تواند تا سال 2025م یعنی تقریبا تا هشت سال دیگر، 28 هزار میلیارد دلار به اقتصاد جهان اضافه کند.

این برآورد توسط موسسه جهانی مک کینزی انجام شده است. در سناریوی «بهترین در منطقه» که در آن همه کشورهای یک منطقه، رشد بهبود وضعیتی برابر با کشورهای دیگر منطقه داشته باشند که رشد بهبود وضعیت آنها از بقیه سریعتر است، آنگاه شاهد 12 هزار میلیارد دلار یا 11 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصاد جهانی تا سال 2025م خواهیم بود. در سناریوی «بهترین حالت ممکن» یا «حداکثر ظرفیت» که در آن زنان در بازار کار نقشی کاملا برابر با مردان داشته باشند، 28 هزار میلیارد دلار یا 26 درصد تا سال 2025م به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه خواهد شد.

مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش گفت و گوهایی نیز انجام داده است که برخی از ریشه های نابرابری و شکاف جنسیتی را در مقیاس جهانی بیشتر نمایان می سازد. در این گفت و گوها آمده:

رویکردهای سنتی از عوامل بازدارنده هستند و برخی از ارزش های رایج در جامعه یا نرم های اجتماع همچنان زنان را به سمت جایگاه سنتی سوق می دهد

زنان احساس می کنند به جای اعتراض باید با رفتارهای بد مردان در محل کار بسازند (52 درصد شرکت کنندگان). مردان احساس می کنند وقتی زنی وارد محیط کاری می شود آنها باید رفتار خود را عوض کنند (64 درصد شرکت کنندگان).

سنت برنده می شود

تأثیر عدم توازن در مسئولیت های خانه و خانواده در زنان و مردان متفاوت است: مردان چالش هایی که از دید زنان ارزش ها یا نرم های فرهنگی ایجاد می کنند را نمی بینند. تنها 36 درصد از مردان عدم برابری در مسئولیت های خانه و خانواده را به عنوان یک مسئله می بینند.

قابلیت های مردان و زنان در باورهای اجتماعی از پیش تعریف شده است

اگر قرار باشد یک پروژه بزرگ انجام شود و یا تغییرات عمده سازمانی صورت پذیرد این نقش به عنوان نقش مردان دیده می شود. اگر قرار باشد هماهنگی و برنامه ریزی برای اجتماع همکاران صورت بگیرد، این نقش را به عنوان نقش زنان می بینیم.

مردان خواستار کم شدن شکاف جنسیتی هستند اما ذهنیت هایشان به همراه ترس از تغییر مانع آن می شود

گفته می شود که مردان نمی خواهند زنان را در رده های بالای مدیریتی ببینند (75 درصد زنان و 59 درصد مردان معتقدند که حضور زنان کم است) و این به این معنی است که خواستی قوی مبنی بر تغییر محیط آشنای مردانه وجود ندارد.

 به هر حال اگر فکر کنیم که ما می توانیم یک شبه و به تنهایی با این ذهنیت ها و هنجارها یا ناهنجارهای اجتماع مقابله کنیم کمی غیر واقعبینانه فکر کرده ایم. ماهیت این باورها، ذهنیت ها و ارزشها ریشه هایی عمیق در افکار ما دارد. در عین حال، با همکاری، همفکری و اقدامات مشترک و پیگیری و ممارست می توانیم شکاف های ذهنی که به بروز شکاف جنسیتی منجر شده است را کم کنیم. 

تلاش هایی همچون همایش توسعه کارآفرینی زنان و فعالیت های انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن زنان مدیر کارآفرین در همین راستا قابل ستایش است.

خانم مرسده نادری دبیر کارگروه صنعت و تجارت این همایش معتقد است: این همایش می تواند نقطه عطفی در اکو سیستم کار آفرینی باشد چرا که دانشگاه و دولت و بخش خصوصی در کنار انجمنهای فعال در حوزه کارآفرینی همه گرد هم آمده اند. اینبار حلقه مفقوده نباید وجود داشته باشد. همایش امسال باید نقش انجمن ها را برای تغییر قوانین و در واقع تسهیل پیشرفت کار به عنوان بازوی اجرایی دولت کاملا مشخص کند. خارج از فضای شعار و جلسه و همایش این بار باید پایان این همایش نقطه شروع اجرای راهکارهای ارایه شده با همکاری همه مسولین فعال و دارای دغدغه کشور باشد.

زنان، کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی

زنان 20 برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی

جایگاه زنان در دوران پساتحریم کجاست؟

گفتگو با دبیر کارگروه صنعت و تجارت همایش سیزدهم

گفتگو با دبیر کارگروه IT همایش توسعه کارآفرینی زنان

گفتگو با دبیر کارگروه گردشگری و صنایع دستی

گفتگو با دبیر کارگروه محیط زیست و کشاورزی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: