به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نگرانی نسبت به پیامدهای سیاستگذاری های دولت در گذشته و حال نگرانی هایی به جاست. پیش از درگیر شدن در بحث های جناحی و گمانه زنی در مورد انگیزه های ممکن برای برگزاری چنین همایشی باید اصل را بر این گذاشت که تک تک ما ایرانیان فراتر از هر چیز دیگر منافع ملی را در نظر می گیریم. جدا از تعاریف، تعابیر و مصارف جناحی مفهوم "منافع ملی"، حداقل می توان گفت که نقطه تلاقی و فصل اشتراک همه ما ایرانیان از هر طیف و گروهی "منافع ملی" ماست حتی اگر منافع ملی را متفاوت از یکدیگر تعریف کنیم.  از سوی دیگر انتقاد و تبادل افکار بخش کلیدی و سازنده ای از روند اصولی تصمیمگیری و سیاستگذاری است.  بنابراین، تشکیل چنین همایش هایی را باید مثبت قلمداد کرد و کوشید تا آلوده به درگیریهای جناحی نشود چون این آلودگی ها می تواند ما را از همان هدف مشترک منافع ملی منحرف کند.  امیدواریم منتقدان یا حامیان سیاستگذاری های دولت در حوزه های مختلف به خصوص سیاست خارجی فرصت های برابر برای ابراز عقاید خود بیابند و با همدلی و همفکری بتوانیم راهکارهای مناسب به سیاستگذاران ارائه کنیم.

کارشناسان تاجران در کنار بسیاری از فعالان دلسوز اقتصادی و در زمانی که صحبت از تحریم و تأثیر آن بر اقتصاد کشور با ملاحظات بسیاری همراه بود با اعتقاد راسخ به اصل ارجحیت منافع ملی از تحریم ها و تأثیرات مخرب آن بر اقتصاد کشور سخن گفتند و در حد توان خود راهکارهایی برای خروج از این بن بست به سیاستگذاران ارائه نمودند.  در کنار این مهم، توجه به لزوم گفتمان شفاف درمورد برنامه هسته ای کشور نیز از جمله اقدامات و توصیه های این گروه بود.  یکی از راه های رسیدن به تفاهم در مبحث منافع عمومی بهره گیری از افکار عمومی است.  هر سیاستی احتیاج به بازبینی و بهبود و اصلاح دارد و برای حصول اطمینان از اینکه سیاست اتخاذ شده در راستای منافع ملی است این بازبینی ها کاملا حیاتی و لازم است.  از این رو، مجددا پیشنهاد می کنیم تا با واقعبینی و به دور از احساسات ملی و یا مذهبی و ... به لزوم گفتمان شفاف در سطح ملی در خصوص برنامه هسته ای کشور و بحث تحریم ها بیاندیشیم.  حرف ها و استدلال های کارشناسان مختلف را بشنویم و بسنجیم تا بتوانیم راهکاری را پیشنهاد کنیم که منافع عمومی ملت را در بر داشته باشد. 

جدا از نحوه اجرای سیاست های کنونی باید اذعان داشت که در حال حاضر اکثر سیاستگذاران، کارشناسان و مردم می دانند که تحریم ها تا چه اندازه برای اقتصاد کشور مرگبار بوده. تأکیدهای مقام معظم رهبری در کنار همدلی و همکاری قوای سه گانه برای رفع آنها همگی نشان از اراده ملی برای حل مناقشه هسته ای و رفع تحریم هاست. باید با سعه صدر اشتباهات گذشته را بپذیریم و چنانچه در آینده نیز دچار اشتباه شدیم آن را تکرار نکنیم اما در حال حاضر به نظر می رسد روند مذاکرات درست است و منافع ملی ما و دیگران در یک فصل مشترک تأمین شده است. اگر ما دلواپسیم، دیگران هم می توانند دلواپس باشند و باید دلواپسی های همه در فضای تفاهم و تعامل سازنده رفع شود.  گذار موفق به دوران پساتحریم در گرو رسیدن به توافق نهایی هسته ای است و حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری نیز بدون رفع تحریم ها ممکن نخواهد بود.  به نظر کارشناسان تاجران باید فارغ از منافع گروهی به منافع ملی اندیشید، با احترام انتقادها و پیشنهاد ها را مطرح کرد تا سیاستمداران نیز بتوانند از راهکارهای مناسب بهره ببرند.  توصیه این گروه به مسئولان محترم نیز پذیرش انتقادهای سازنده و بررسی آنها برای بهبود سیاستگذاریهای آینده است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: