به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

زمانی که از گسترش بخش خصوصی سخن به میان می آید، معمولاً ایجاد شرکت های بخش خصوصی به ذهن خطور می کند اما برای آنکه بخش خصوصی رشد کرده و تمامی ظرفیت های خود را بالفعل کند، لازم است که ما نگاه فراگیرتری به بخش غیر دولتی داشته باشیم و تعریفی جامع تر از مفهوم خصوصی سازی ارائه دهیم.

حمایت از بخش خصوصی نباید محدود به خصوصی سازی شرکت های تجاری و اقتصادی باشد بلکه سازمان های خصوصی و مستقل باید در تمامی بخش ها گسترش یابند و مورد حمایت قرار گیرند. این سازمان ها باید هم در حیطه های اقتصادی و هم در حیطه های غیر اقتصادی فعال شوند و تا زمانی که چنین رویکرد فراگیری عملی نشود شرکت های خصوصی نهایتاً به دولت وابسته خواهند ماند. در واقع شرکت های خصوصی قادر نیستند در انزوا گسترش بیابند و تنها در همزیستی با دیگر نهادهای مستقل سیاسی، فرهنگی و آموزشی است که می توانند ظرفیت های واقعی خود را محقق کنند.

بخش خصوصی سالم و کارآمد نیازمند طیف وسیعی از سازمان های غیر دولتی است. این سازمان ها اهداف و کارکردهای مختلفی را پیگیری می کنند؛ ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره سیاسی مستقل، حمایت از توسعه شرکت ها و سازمان های نوپا، نظارت بر عملکرد دولت و فشار بر نهادهای دولتی برای افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری از جمله کارکردهایی است که تنها با حضور گستردهء سازمان های غیر دولتی میسر می شود. این سازمان های غیر دولتی می توانند منعکس کننده و منتقل کننده منافع متنوع بخش خصوصی باشد. 

طی سال های گذشته اتاق بازرگانی عملکرد مثبتی در انتقال مطالبات بخش خصوصی داشته و تاکید بر لزوم حضور نهادهای مستقل غیر دولتی به هیچ وجه به معنی مردود دانستن دستاوردهای اتاق بازرگانی نیست. دیدگاه های متفاوتی در خصوص اتاق بازرگانی وجود دارد و برخی معتقدند مشارکت سازنده اتاق در عرصه های سیاسی باید پررنگتر باشد اما تا اینجای کار هم نمی توان دستاوردهای اتاق بازرگانی برای بخش خصوصی را نادیده گرفت و تلاش های این نهاد در حمایت از اصلاحات سیاسی را انکار کرد. اتاق بازرگانی به منبع مهمی برای مشاوره و ارائه نظرات کارشناسی تبدیل شده است و بخش خصوصی را تا حد ممکن خوب نماینگی کرده. در واقع می توان گفت به واسطه علمکرد بسیار موفقی که اتاق بازرگانی داشته اکنون زمان آن فرا رسیده است که زیرساخت بخش خصوصی با تقویت و تشکیل نهادهای مستقل کارگری، دانشگاهی، جوانان و دیگر بخش های جامعه مستحکم تر شود.  ما به توسعه سازمان های مستقلی نیاز داریم که در همکاری با اتاق بازرگانی به تقویت تلاش های این نهاد بپردازند. برای تأثیرگذاری در روند سیاستگذاری ها تنها یک صدا و یک سازمان کافی نیست. تحقق این نوع تأثیرگذاری در تکثر نهادهای مستقل و همصدایی ممکن می شود.  

در انتها باید تاکید کرد که توسعه موفق بخش خصوصی از سیاست های مقطعی بسیار فراتر می رود و محدود به نگاه مثبت یک دولت به خصوصی سازی و یا وجود یک اتاق بازرگانی قوی نیست. این امر مستلزم نهادینه کردن فرهنگ توسعه ای است که بر محوریت سازمان های مستقل بنا شده باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: