به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دو تحول قابل توجه در گفتمان اقتصادی کشور روی داده است. تحول نخست پذیرش تحریم ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی جاری و اذعان مسئولان و مقامات محترم کشور به این مهم است.  تحول دیگر درک ارتباط مستقیم میان سیاست خارجی کشور و برنامه هسته ای و تحریم ها و وضعیت اقتصادی است که به نظر می رسد میان فعالان اقتصادی و سیاسی نیز در این خصوص به اجماعی نسبی رسیده ایم. سئوال اینجاست که در دولت "تدبیر و امید" تا چه اندازه می توان از رئیس جمهور منتخب انتظار داشت تا به این مهم رسیدگی کند؟ آیا کلید قفل تحریم ها در دست اوست؟ آیا بدون بازتعریف سیاست های کلان نظام توسط مقام معظم رهبری می توان به مطالبات مردم که در برنامه های دکتر روحانی متجلی شده است پاسخ داد؟ آیا اهدافی که دولت "تدبیر و امید" در سایه مشاوره با رهبر انقلاب تعیین کرده است بدون هموار کردن راه از طرف ایشان دست یافتنی خواهد بود؟ نقش حاکمیت در حمایت از دولت تا چه اندازه کلیدی است؟ و کلید قفل تحریم ها در دست کیست؟

توجه مقام معظم رهبری به امور اقتصادی در نامگذاری های سال های اخیر مشهود است. رهنمودها و هشدارهای ایشان در سالهای اخیر به مسئولان و دیدارها با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و ابلاغ سیاست های کلی سال حمایت از تولید ملی در اسفندماه گذشته از جمله شواهد توجه ایشان به حساسیت وضعیت شکننده اقتصادی کشور است.

نظرسنجی های اخیر وبسایت تاجران نیز نشان می دهد که بازبینی سیاست خارجی و بازتعریف سیاست های کلان نظام توسط حاکمیت برای دستیابی به اهدافی که در مبارزات انتخاباتی مقبولیت بیشتری داشتند یک ضرورت است. 

گفتمانی شفاف و واقعبینانه در خصوص برنامه هسته ای کشور و تحریم ها می تواند راهگشای این مشکل باشد. تعدیل در تعامل با جامعه بین المللی، رفع شبهات برنامه هسته ای و رفع تحریم ها می تواند درآمد از دست رفته را به دولت بازگرداند و این نقطه عطفی خواهد بود تا دولت بتواند به تعهدات خود به مردم جامه عمل بپوشاند.  البته گذار از این بحران تا رسیدن به شکوفایی اقتصادی ممکن است به زمان احتیاج داشته باشد اما فرصتی است که نباید از دست برود. درست است که حضور مردم در انتخابات به خلق حماسه سیاسی تعبیر شده اما این حماسه پایان نیافته و در واقع در نقطه آغازین تحقق کامل این حماسه هستیم. حتی اگر پایان مناقشه هسته ای و رفع تحریم ها را به تجلی حماسه اقتصادی تعبیر کنیم باز هم در نقطه آغازین تحقق کامل حماسه اقتصادی خواهیم بود. تداوم راه و گذار از دوران پساتحریم می تواند ما را در آستانه تحقق کامل حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی قرار دهد و این مهم جز با بازتعریف سیاست های کلان و واقعبینی و شفافیت و همدلی و همکاری میسر نخواهد شد. به نظر می رسد نقش حاکمیت در سپردن کلید قفل تحریم ها به دست دولت تدبیر و امید نقشی کلیدی باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: