به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

واژه جهانی شدن که در دهه گذشته به نحوی گسترده در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته، هنوز از همه زوایا و نگرش ها معنا و مفهوم همگونی پیدا نکرده است و گروهی آن را پدیده ای مثبت در تعاملات بین المللی می دانند و گروهی دیگر آن را فرایندی منفی و زائیده دست صاحبان قدرت برای حفظ منافعشان در دنیا می خوانند.  آنچه کارشناسان اقتصادی باور دارند این است که منفعت جهانی شدن بیش از هر چیز نصیب اقتصاد کشورها می شود و با ایجاد رقابت و بهره وری بازارها مسیر شکوفائی اقتصادی را برای کشور ها هموارتر می کند. 

تا به حال تصور بر این بوده که فرآیند جهانی شدن با کم رنگ کردن مرزهای اقتصادی و سیاسی، و تاثیر بر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی، حقوقی، و فناوری منجر به ایجاد تغییراتی در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورها شده و پدیده آزادسازی را تسهیل می کند. برای مثال دسترسی اینترنتی به اطلاعات باعث ایجاد انتظاراتی در جوامع برای آزادی، برابری، و شکوفائی اقتصادی می شود.  استفاده از اینترنت باعث می شود که حتی مردم کشورهائی که حکومت دمکراتیک ندارند بتوانند با روش های دمکراتیک زندگی در کشورهای دیگر آشنا شوند و به تبع آن خواستار چنین آزادی هائی باشند، و دراین گونه مواقع انتظارات مردم نهایتا منجر به مطالبات گسترده تر از مسئولین می شود که در این صورت یا دولت باید اقدام به آزاد سازی کند و یا برای مواجهه با اغتشاش های سیاسی/اجتماعی آماده شود.    

جهانی شدن  تاجرانآنچه در چنین معادله ای در نظر گرفته نشده، اقدامات تقابلی دولت های فاقد دمکراسی برای مبارزه با چنین مطالباتی است، و اینکه این حکومت ها نیز می توانند با استفاده از همان فناوری ها و مولفه های جهانی شدن اهداف خود را برای حفظ عقاید محافظه کارانه و کاهش انتظارات ملت به پیش برند و به این ترتیب نوعی حس بی تفاوتی و حتی رضایت کاذب از وضعیت در شهروندان خود به وجود آورند. این مورد به ویژه در خصوص نظام هایی که رسانه های جمعی توسط دولت کنترل می شوند بسیار رایج است. 

اگر به وضعیت کشور خودمان بنگریم، این سوال به ذهن خطور می کند که هدف از پر کردن صفحه اول روزنامه ها با اخبار منفی کشورهای توسعه یافته و نمایش اعتصابها، شورشها، نارضایتی های سیاسی و اقتصادی، فقر و غیره در دنیا چیست؟ آیا این ذره بینی تاکیدی بر این است که «به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است؟»  در کشوری که با مشکلات ساختاری همچون فسادسیستمی روبرو هستیم، آیا تاکید بر وقوع فساد در کشورهای توسعه یافته چه معنایی جز تلاش برای کاهش مطالبات عمومی برای شفافیت و کارآیی می تواند داشته باشد؟ کسانی که پیگیر این نوع تبلیغات می باشند، امیدوارند پس از مدتی اذهان مردم با چنین اطلاعاتی اشباع شده و مطالباتشان کاهش یابد.

نابرابری  تاجرانآسمان در همه جا، اما یک رنگ نیست!  وجود نابرابری های اجتماعی و عدم رضایت در جوامع توسعه یافته به هیچ عنوان با فساد و انحصار موجود در اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه قابل مقایسه نیست. این موضوع در خصوص تبعیضات قومی و مذهبی و نژادی نیز صادق است. تفاوت اساسی در این است که در زیر یکی از این "آسمان" ها، فساد و نقض قانون بیشتر جنبه موردی دارد ولی در آسمان دیگر، فساد و نقض قانون سیستمی است. البته وضعیت سیاه و سفید نیست و ما با طیفی از موقعیت ها روبرو هستیم و در مورد کشورمان هم نباید سیاه نمایی کرد. ولی مقایسه بحران اقتصادی ما با آنها، قیاس مع الفارقی بیش نیست.

وجه دیگری که مقایسه ها را مع الفارق میکند، نحوه برخورد با مشکلات است. حقیقت این است که در همه جای دنیا مشکلات اعتصاب، تظاهرات و حتی آشوب های خشونت بار خیابانی وجود دارد، اما تفاوت در نحوه برخورد قانون و نیروهای امنیتی با چنین رخدادهایی است، و این وجه، خود یکی از شاخصه های توسعه یافتگی است. اگر گارگران برای مطالبه دستمزد بیشتر دست به اعتصاب زنند، آیا پاسخشان دستگیری، حبس و شکنجه است؟  آیا محاکمه چنین محکومیتی با رعایت موازین قانونی انجام می شود؟  سئوال دیگر این که آیا در قانون اساسی و از دید قانونگذاران و دادگاه ها، جنسیت، قومیت و مذهب دلیلی برای تبعیض است؟  آیا مکانیزمی برای ایجاد تغییرات مثبت در این حوزه ها وجود دارد؟ 

دسترسی به اینترنت   تاجراناستفاده از فناوری های نوین و شاهراه اطلاعاتی جوامع را با شتاب به سوی جهانی شدن پیش می برند، به حدی که تلاش دولت های غیر دمکراتیک نیز نمی تواند مردم را از دسترسی به منابع اطلاعاتی باز دارد، و حتی در خفقان آورترین سیستم های حکومتی نیز افراد قادر به شناخت اثرات دمکراسی، کارکرد آن و نحوه حل و فصل منازعات با روش های آزاد قانونی هستند.

سخنان اخیر رئیس جمهور کشورمان درجمع وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکی از آگاهی ایشان از نیاز برای آزاد سازی و افزایش انتظارات شهروندان در طی مسیر جهانی شدن بود. دکتر روحانی با تاکید بر اینکه "مبارزه با خواست مردم شرعی و قانونی نیست" اظهار داشتند فناوری های نوین منافع زیادی دارد و نمی توان زندگی مردم را از تحولات ارتباطی و فناوری جداکرد. بخش بزرگی از جامعه نیز با این حقیقت آشناست و امید این است که رویه حکمرانی با درنظرگرفتن واقعیت جهانی شدن و آزاد سازی، مسیر آینده را برای پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی کشور هموار کند. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: