به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

همکار محترم جناب دکتر حسین مختاری هشی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان، تحقیق ارزشمندی درباره مفهموم ژئواکونومی (اقتصاد ژئوپلیتیکی) نموده اند که در فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک منتشر شده است. وبسایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی در پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می کند.

اصل مقاله دکتر مختاری هشی را در این لینک می توانید مشاهده کنید. در ادامه چکیده مقاله به همراه توصیه های پایانی مقاله را ملاحظه فرمائید.  

دکتر مختاری هشی تاجران ژئواکونومیژئوپلیتیک شامل سه عنصر جغرافیا، سیاست و قدرت است. اقتصاد از طرفی یکی از ابعاد فضای جغرافیایی و از طرف دیگر یکی از ابعاد قدرت است. ژئوپلیتیک به​طور ذاتی در دو عنصر از سه عنصر تشکیل​دهنده خود یعنی جغرافیا و قدرت با اقتصاد پیوند ​خورده و به آن توجه می‌نماید. بنابراین چنانچه اقتصاد با قدرت و سیاست پیوند بخورد و با جغرافیا نیز عجین شود، در حوزه ژئوپلیتیک قرار می​گیرد که در این‌صورت ژئواکونومی به‌عنوان بُعد اقتصادی ژئوپلیتیک شکل می​گیرد که در زیر مجموعه جغرافیای سیاسی قرار دارد.

اگرچه از قدیم استفاده از ابزارهای اقتصادی در سیاست وجود داشته ولی پس از جنگ سرد و جهانی​شدن که رویکردهای اقتصادی مورد توجه بیشتر قرار گرفتند، بحث ژئواکونومی نیز روزبه‌روز در سیاست​های داخلی و خارجی و به​عنوان یک روش نوین کشورداری مطرح شد. با وجود اینکه از نظر نسبت، ژئواکونومی شاخه​ای از ژئوپلیتیک است، ولی تفاوت‌هایی با آن دارد و بازیگران متعددی در آن درگیر می​شوند که بر پیچیدگی این رویکرد می‌افزاید. ابزارهای مورد استفاده در ژئواکونومی نیز علاوه بر تعدد و تنوع زیاد، عمدتاً از نوع ابزارهای قدرت نرم بوده بر پیچیدگی نظام بین​الملل می​افزایند. در سیاست داخلی و امور کشورداری نیز توجه به این رویکرد موجب تقویت زیربناها و زیرساخت‌های قدرت ملی شده و به افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشور کمک می​کند که این امر موجب تغییر رفتار و جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک در راستای تحصیل منافع ملی می​شود. در خصوص ایران به​نظر می​رسد تحلیل مسائل کشور از دیدگاه ژئواکونومیک می​تواند موجب باز شدن زاویه جدید و واقع​بینانه​ای به فهم مسائل شده و راهکارها و راهبردهای تجویزی را بیش از پیش دقیق​تر و مفیدتر می‌نماید.

تاجران ژئواکونومی

برخی پيشنهادات در راستای توجه به ژئواکونومی در ایران:
1- توجه به رشد اقتصادی برای تقويت جايگاه کشور در نظام بين الملل.
2- ايجاد و تبليغ گفتمان ژئواکونومی در کشور.
3- شناسايی پتانسيل های ژئواکونوميک و توجه به آنها.
4- ملاک عمل قرار گرفتن ابزارهای ژئواکونوميک برای تحصيل منافع ملی.
5-توجه به ابعاد ژئواکونوميک در همه سازمانها متناسب با ماموريت آنها.
6- ژئواکونوميک کردن جنبه های رقابت در منطقه بجای ژئوپليتيک و نظامی کردن آنها.
7- تقويت زيرساختها در برابر حملات سايبری ژئواکونوميک.
8- توجه به شفافيت و شايسته سالاری بويژه در اقتصاد و سياست.
9- تدوين و تصويب قوانين مناسب براي پيشبرد زمينه های ژئواکونومی.
10- توجه به بهبود مداوم به فضای کسب وکار و رقابتی شدن فعاليتهای اقتصادی.
11- توجه به تدريس ژئواکونومی در دانشگاه ها (در روسيه دانشکده های ژئواکونومی وجود دارد)

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: