به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در سال ها و به خصوص ماه های اخیر شاهد بسط فراگیر گفتمان اقتصادی و مشارکت روزافزون فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه، صاحبان کسب و کار در بخش خصوصی و حتی در مواردی مسئولان دولتی در ارزیابی و ارائه راهکارهای سیاسی و اقتصادی برای برون رفت از بحران اقتصادی بوده ایم.

 تحریم ها و سوءمدیریت بعنوان اصلی ترین عوامل بحران اقتصادی جاری ارزیابی و شناسایی شده است. این موضوع را در ارزیابی ها و اظهارات بسیاری از فعالان اقتصادی، اساتید اقتصاد، صاحبان کسب و کار و حتی کاندیدهای ریاست جمهوری شاهد بوده ایم.  هر چند سلایق مختلف سیاسی از این دو عامل در انتقاد از سیاست های رقبای سیاسی و یا حمایت از دیدگاه های مورد نظر خود بهره برده اند و خواهند برد اما این نکته قابل کتمان نیست که ورای بهره برداری های جناحی، تحریم ها و سوءمدیریت، دو مانع اصلی و اساسی هستند که تا رفع نشوند افق بهبود وضعیت اقتصادی همچنان تیره و تار خواهد ماند و تجلی حماسه اقتصادی را تهدید خواهد کرد.

با نگاهی خوشبینانه می توان امیدوار بود که با تحقق حماسه سیاسی و تغییر دولت مشکل سوءمدیریت کاهش یابد و مدیریتی کارآمد بتواند زیان های سوءمدیریت های گذشته را جبران کند و ساختار مدیریتی مناسبی بر امور حاکم شود.  در عین حال، دیگر مشکل اساسی یعنی تحریم ها همچنان نیازمند توجه فوری و اقدام جدی است.

تحریم ها در مرز مشترک حماسه سیاسی و اقتصادی قرار دارند. همانگونه که در مناظره ها شاهد بودیم تحریم ها یکی از موضوعات کلیدی و حیاتی در مباحثات اقتصادی کاندیدها بود اما مناقشه هسته ای که عامل اصلی اعمال این تحریم هاست در مبحث سیاست خارجی مطرح شده و می شود. این تقسیم بندی موضوعی نباید توجه ما را از ارتباط مستقیم میان سیاست خارجی، برنامه هسته ای، تحریم ها و وضعیت اقتصادی منحرف کند.  به عبارت دیگر، مشکلات اقتصادی از تحریم ها جدا نیست و تحریم از برنامه هسته ای و سیاست خارجی جدا نیست. بنابراین تحریم ها فصل مشترک تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی است.

به اعتقاد کارشناسان تاجران، برای تحقق حماسه اقتصادی، گفتمانی شفاف در سطح ملی در خصوص برنامه اتمی کشور یک الزام است تا با تکیه بر خرد جمعی راهکارهای مناسبی برای حل این مناقشه مطرح شود.  این موضوع همچنین بر لزوم شفافیت دولت در ارائه آمارها و داده های اقتصادی و سیاستگذاری های اقتصادی و سیاسی نیز تأکید دارد.  پیروزی بخش خصوصی در تغییر گفتمان اقتصادی، حرکت منسجم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تعیین، ارائه و پیگیری مطالبات خود و تعیین اولویت های کاری پارلمان بخش خصوصی که تأکید ویژه ای بر رفع تحریم ها دارد نمونه هایی از تلاش های موفق در این زمینه است.  

بازبینی و اصلاح سیاست های خارجی که برای حل مناقشه هسته ای ضروری است می تواند بهانه تحریم ها را از میان بردارد. رفع تحریم ها در شرایط کنونی کم هزینه ترین، سریع ترین و مؤثرترین اقدام برای بازگرداندن اقتصاد کشور از ورطه رکود و سقوط است. 

در عین حال ذکر این نکته ضروری است که انتظارات از دولت نیز باید واقعبینانه باشد. اگر دولت به بهترین وجه از اختیارات و امکانات خود نیز بهره ببرد همچنان نیازمند حمایت حاکمیت است تا پس از تعیین سیاست های کلان کشور توسط حاکمیت، دولت نیز بتواند مسئولیت و سهم خود را در تحقق حماسه اقتصادی با موفقیت ادا کند. در اینصورت توان و ظرفیت موجود در بخش خصوصی و دولت می تواند در دوران بازسازی پساتحریم به شکل مؤثرتری به کار گرفته شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: