به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فرصتی را فراهم می کند تا فارغ از دغدغه های مشکلات روزمره اقتصادی و بحث بر سر سیاستگذاری های جاری به روندها یا ترندهای درازمدتی بیاندیشیم که در حال شکل دهی به آینده اقتصادی کشور هستند.  وقتی به حالی گرفتار شده ایم که از این ماه به آن ماه فرج است می توان انتظار داشت که دیدگاهمان درازمدت نباشد و افق سال آینده و یا چند دهه آینده را مد نظر نداشته باشیم.  اگر افق دیدمان را محدود کنیم و بیش از حد درگیر مشکلات اقتصادی روزمره شویم ریشه های اصلی بحران موجود را نخواهیم دید.

در چند هفته آینده، سعی خواهم کرد در حد مقدور به برخی از مسائلی بپردازم که نباید از دیده پنهان بماند.  ما باید به تأثیرات درازمدت مشکلاتی چون بیکاری جوانان، تورم مزمن و تحریم ها بر شرکای تجاری خود بپردازیم تا بتوانیم اقتصاد را به جایگاه مستحکم خود بازگردانیم. این چند ماه باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری فرصت مطلوبی برای اینگونه مباحثات است. 

 در این مسیر از همفکری شما استقبال می کنم. به نظر شما چه روند یا روندهایی چشم انداز دهه آینده اقتصاد کشور را شکل خواهد داد؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: