به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وقت آن رسیده که مجددا نگاهی به فعالیت های اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بیاندازیم و ببینیم در چند ماه گذشته به چه اموری مشغول بوده اند.

مهمترین حرکت قابل توجه این کمیسیون که اخیرا صورت گرفته شروع تحقیقات در مورد بانک مرکزی در رابطه با نقش این بانک در بحران ارزی بوده است.  این قدم مهمی در راه بهبود امر مسئولیت پذیری توسط نهادهای دولتی در قبال تصمیم گیری هایشان است. متاسفانه بعید به نظر می رسد که مجلس بتواند تنها با تمرکز بر بانک مرکزی جواب های قانع کننده ای بیابد چراکه بسیاری از ناکامی ها و شکست های بانک مرکزی ناشی از عدم استقلال این بانک است.

مسائل و مشکلات مربوط به ارز نه تنها در حیطه این تحقیقات بلکه خارج از آن نیز بیشترین وقت کمیسیون را گرفته است.  اعضای این کمیسیون شناور کردن نرخ ارز را در مباحثات خود دارند و در همین حال بر سر مزایای تک نرخی کردن ارز و بررسی تعیین نرخ مرجع برای بودجه سال آینده اند و همچنین سعی در جلوگیری از بازی دولت با نرخ ارز با هدف نمایش افزایش درآمد دولت را دارند. تعدادی از اعضا کمیسیون همچون محمد رضا پورابراهیمی بی ارزش شدن پول کشور را ناشی از سوءمدیریت دولت می دانند.

جای تعجب نیست که بودجه 92 از هم اکنون مورد توجه اعضا کمیسیون قرار گرفته است چراکه همچون سال های گذشته مهمترین مسئله تاخیر در ارائه بودجه توسط دولت بوده است.  بعضی از اعضای کمیسیون همچون ایرج ندیمی و جلال یحیی زاده از دولت می خواهند که در هنگام برنامه ریزی برای بودجه تحریم ها را نیر مد نظر قرار دهند.

در رابطه با قانون هدفمندی یارانه ها خبرهای خوبی به گوش می رسد. به نظر می رسد که کمیسیون اقتصادی به مشکلات و بدبختی های تولید کنندگان توجه کرده و از دولت می خواهد تا با افتتاح صندوقی اقدام به کمک به شرکت هایی که به خاطراجرای قانون هدفمندی یارانه ها زیان دیده اند بنماید. در همین حال کمیسیون دست به اقداماتی برای جلوگیری از استفاده دولت از در آمدهای حاصل از تفاوت نرخ ارز برای پرداخت یارانه های نقدی که باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد زده است.

اعضای کمیسیون اقتصادی توجه بیشتری به مشکلاتی که صنایع را تحت تاثیر قرار داده اند نشان داده اند و اخیرا توجه تعدادی از اعضای کمیسیون همچون ابراهیم نکو و ایرج ندیمی به مشکلات مربوط به صنعت خودروسازی معطوف شده است. ناصر عاشوری قلعه رودخانی هم دولت را به خاطر کوتاهی در پرداخت 30  درصد از محل پس انداز حاصل از هدفمندی یارانه ها به واحدهای تولیدی مورد انتقاد قرار داده است و روح الله بیگی نگرانی اش را در مورد تعداد زیاد کارخانه هایی که به خاطر شرایط اقتصادی فعلی تعطیل شده و یا تولیدشان پایین آمده است بیان کرده است. محمد رضا پورابراهیمی نیز در رابطه با مزیت های ناشی از خصوصی سازی شرکت های پتروشیمی سخن به میان آورده است.

فعالیت های اعضای کمیسیون اقتصادی فقط محدود به مسایل ذکر شده نبوده است. ایرج ندیمی که همزمان ریاست چندین گروه دوستی را در مجلس به عهده دارد برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهایی همچون تایلند، کره جنوبی و صربستان تلاش می کند.  روح الله بیگی اخیرا در مورد بیکاری جوانان سخن به میان آورد و ناصر موسوی لارگانی باعث جلب توجه به وضعیت بحرانی مدیریت منابع آبی کشور شده است.

به نظر می رسد که بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی مسئولیت خود در پاسداری از اقتصاد کشور را جدی می گیرند ولی بقیه اعضاء با توجه به شرایط اقتصادی کشور کماکان فعالیت های کمتر از انتظاری دارند. بزرگترین مشکل پیش روی این کمیسیون اعمال سیاست هایی است که بتواند بهبود اقتصادی به ارمغان بیاورد.

اولویت های کمیسیون در ماه های آتی چه باید باشد؟

مقابله با سیاست های تورم زای دولت

جلوگیری از اجرای آن دسته از برنامه های دولت که نفع اقتصادی کوتاه مدت داشته ولی در دراز مدت اقتصاد  را در بدترین شرایط ممکن قرار می دهند

ادامه نظارت بر برنامه های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از اقداماتی که باعث افزایش هزینه های تولید می شوند

تحت نظر گرفتن تلاش های آقای احمدی نژاد برای افزایش قدرت رئیس جمهور و حذف کارشناسان ونهادهای نظارت کننده در فرایند سیاست گذاری اقتصادی

برقراری ارتباط بیشتر با بخش خصوصی

فشار بر دولت برای برخورد مناسب با اثرات تحریم ها

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: