به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

باعث خوشحالی است که بسیاری از هموطنان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو توجه به مسائل اقتصادی را در اولویت قرار داده و می دهند ولی متاسفانه هنوز این حرکت از سوی بسیاری از کاندیداهای بالقوه دیده نمی شود. مباحثات بسیاری در مورد اینکه کدام کاندیدا نماینده کدام جناح است در جریان است ولی بحث و گفتگو در مورد سیاست ها و برنامه های این افراد بسیار اندک است.  بیشتر مباحثات شخصیت محور هستند تا سیاست محور. به جای اینکه به برنامه ها و سیاست های کاندیداهای بالقوه توجه شود بیشتر به شخصیت آنها اولویت داده می شود.

بخشی از این مشکل از اینجا ناشی شده که عرصه انتخابات مجددا با نام افرادی پر شده که در طی دهه های گذشته مطرح بوده اند.  به نظر می رسد برای این افراد برقراری ثبات و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بیشتر از سیاستگذاری و اصلاحات اقتصادی اولویت داشته باشد. به نظر می رسد رقابت این افراد بر سر این مسئله نیست که کشور باید به چه سمت و و سویی برود و چه دستاوردهایی داشته باشد بلکه بیشتر در این اندیشه هستند تا کشور را به همان حالت نه چندان مطلوب هفت سال پیش برگردانند. 

برخی از جناح ها به جای معرفی چهره های جدید با راه حل های جدید با حسرت به گذشته می نگرند. البته چنین عکس العملی  با در نظر گرفتن شرایط موجود و مشکلات پیش رو که به آینده ای نامعلوم  گره خورده است قابل درک است.  به نظر بسیاری از این افراد وضعیت  گذشته بهتر از شرایط کنونی بوده است ولی به عقب نگریستن راهکار مناسبی برای حرکت به جلو و به سوی آینده نیست.

با نزدیک تر شدن به رقابت های انتخاباتی و بیشتر شدن فعالیت های کاندیداها ما نیز سعی در بررسی اظهارات و سیاست های اقتصادی آنها خواهیم کرد. شما نیز در این مهم ما را یاری دهید تا به اتفاق درک بهتری از مواضع به خصوص اقتصادی رییس جمهور بالقوه آینده داشته باشیم. اگر فردی قدم جلو گذاشت تا کاندید ریاست جمهوری شود نخستین سوال ما باید این باشد که برنامه اقتصادی او چیست.

چگونه رئیس جمهوری می خواهیم؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: