به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دنیای اقتصاد اخیرا گفت و گوی بسیار خوبی با آقای دکتر مهدی عسلی، کارشناس اقتصادی، انجام داد.  در این گفت و گو آقای دکتر عسلی به نکات بسیار مهمی اشاره کرده است. یکی از نکات مورد اشاره ایشان که برایم جالب بود پرتگاه مالی در آمریکا است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این مسئله در حالی است که کسری بودجه در آمریکا فقط معادل 4 درصد تولید ناخالص داخلی است. قانونگذاران آمریکایی نگران این مسئله هستند که افزایش حتی چند دهم درصدی در مالیات ها باعث سوق دادن کشور به سوی رکود اقتصادی شود. در همین حال کسری بودجه فعلی ما بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی است و ما در فکر انجام تغییرات اساسی در سیاست های مالیاتی بدون انجام هر گونه تجزیه و تحلیل و بررسی آثار آن بر اقتصاد کشور هستیم. در همین حال علاوه بر مسائل فوق الذکر نرخ تورم بالا و بیکاری از جمله مشکلات و چالش های مضاعف برای ما هستند.

دکتر عسلی همچنین به خارج از تعادل بودن اقتصاد ما اشاره می کند. هنگامی که تراز اقتصادی یک سیستم بیش از حد بهم بخورد، تلاش ها برای حل یک مشکل، مثلا رشد کم تولید ناخالص داخلی، معمولا مشکلات دیگر همچون تورم را بدتر می کند.  دکتر عسلی "هدفگذاری تورم" را پیشنهاد کرد که توجه بر روی کارهایی تمرکز یابد که باعث ثبات نرخ تورم می شوند، چراکه دیگر کشورها به این نتیجه رسیده اند که در مقایسه با گزینه های دیگری همچون نرخ ارز، مدیریت تورم گزینه بهتری برای سیاست های پولی و مالی است. دکتر عسلی همچون دیگر اقتصاددانان به این اصل معتقد است که بانک مرکزی باید برای استفاده از امکانات مالی اش مستقل باشد تا بتواند نرخ تورم را تحت کنترل در آورده و باعث بوجود آمدن رشد اقتصادی در کشور گردد.

او نگران این مسئله است که ما از عدم وجود برنامه ای منسجم و سامانمند برای برخورد با تحریم ها رنج میبریم و سیاست های اقتصادی در طیف بسیار وسیعی نا هماهنگ هستند. او به قدم ها و برنامه هایی که دولت میتواند برای فرارو دوری از پرتگاه اقتصادی بردارد اشاره کرده و هشدار داد که اگر دولت موفق به پیروی از اصول ثابت شده اقتصادی نشود، رکود اقتصادی به خاطر وضعیت  نامتعادل کنونی اقتصاد تشدید خواهد شد.

برای مشاهده تحلیل های بیشتر آقای دکتر عسلی می توانید به تارنمای شخصی ایشان نیز مراجعه کنید.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: