به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

شاخص عملکرد لجستیک یا همان ال پی آی معیار مناسبی برای تشخیص و شناسایی فرصت ها و چالش های عملکردی و ساختاری در حوزه لجستک تجارت یک کشور است و دولت ها با استفاده از این شاخص می توانند به بهبود وضعیت تجارت کشور بپردازند.

با استفاده از این شاخص که از سوی بانک جهانی منتشر می شود، ما می توانیم وضعیت تجاری خود را با 160 کشور دیگر مقایسه کنیم و درک درستی از ظرفیت های زیرساختی و مدیریتی این حوزه داشته باشیم. گزارش سال 2016 شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی نشان می دهد که بین سال های 2014م و 2016م ایران 18 پله صعود داشته و از مقام 114 به مقام 96 رسیده است. این خبر خوشی است که باید در کنار فراهم شدن شرایط لازم برای تعامل های پسابرجامی با شرکای منطقه ای و بین المللی به فال نیک گرفته شود.

موئلفه هایی که شاخص علمکرد لجستیک بر اساس آن ارزیابی می شود عبارتند از: سرعت ترﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ، سادگی و ﻗﺎﺑﻞ پیش بینی ﺑﻮدن ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮکی، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و خدمات لجستیکی، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦ المللی، امکان ردﻳﺎبی ﻛﺎﻻﻫﺎی ارسالی و همچنین ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ. بر اساس  گزارش سال 2016 بانک جهانی، ما از جهت زیرساخت ها در مقام 72 قرار داریم و این در حالی است که از لحاظ تشریفات گمرکی در مقام 110 و از لحاظ امکان ردیابی کالا در مقام 111 هستیم. هر چند مسائل زیر ساختی از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی تحقیقات نشان می دهد کندی توسعه عملکرد لجستیک لزوما ناشی از مسائل زیرساختی نیست و در واقع مسائل مدیریتی نقش مهمتری در این حوزه بازی می کنند.

از جمله پیشرفت هایی که به بهبود ال پی آی ایران انجامیده استقرار سامانه جامع الکترونیک گمرک است که امکان انجام غیرحضوری ۳۴ عملیات را با بهره مندی از ۹ قابلیت جدید فراهم کرده است. به گفته مقام های وزارت اقتصاد و داریی، اتصال الکترونیکی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگ ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و کشتیرانی با گمرک، سامانه رصد کالاهای ترانزیتی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، نظارت الکترونیکی در گمرک و کیف پول الکترونیکی، از جمله قابلیت های  ویژه سامانه جامع الکترونیک گمرک است. این قابلیت ها نیاز به مراجعه حضوری را کاهش داده اند. در همین حال درآمدهای گمرکی در پی پرداخت الکترونیک و انجام مکانیزه فرآیندها و کنترل‌های لازم باعث شده که آمدهای گمرکی افزایش یابد.

به رقم پیشرفت هایی که ما در موئلفه های شاخص عملکرد لجستیک داشته ایم، ولی به نظر می رسد که هنوز مسائل عمده ای در زمینه تحویل گیری بار، گمرک و عوارض واردات وجود دارد. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک کشور ضمن اشاره به ارتقاء رتبه ایران گفته است  در کشور ما بیش از ۳۳ نوع عوارض از واردکنندگان شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، چهار درصد مالیات علی الحساب و سایر عوارض اخذ می شود و این امر ضمن افزایش هزینه های تمام شده کالا، به طولانی شدن زمان دسترسی به کالا و ترخیص آنها نیز منجر می شود. البته آقای کرباسیان با اشاره به اینکه روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ کانتینر وارد گمرکات کشور می شود افزوده است با کاهش زمان انجام کارهای گمرکی از ۲۶ به چهار روز، حدود 330 هزار میلیارد ریالی صرفه جویی برای کشور ایجاد شده است.

ایران با روسیه و کشورهای همجوار همکاری های تنگاتنگی در گمرک و تجارت دارد و مقایسه شاخص ال پی آی ایران با این کشورها آموزنده است. پژوهش های تطبیقی اتاق بازرگانی تهران که بر اساس گزارش های ال پی آی بانک جهانی بوده نشان می دهد که  اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰی و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴفتری داشته ولی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد لجستیکی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮی از خود نشان داده ایم.در حالی که ما طی سال های 2014 تا 2016 جایگاه ال پی آی خود را ارتقا دادیم، عربستان و ترکیه روندی نزولی را طی کرده‌اند.

در پایان جا دارد به این نکته نیز اشاره کنیم که گزارش ال پی آی بانک جهانی بر اساس پاسخ هایی تنظیم می شود که مقام های گمرکی کشور به سوالات بانک جهانی می دهند و در صورت اختلاف نظر، موضوع به بخش خصوصی ارجاع داده می شود. این امر حائز اهمیت است زیرا که برخی از پیشرفت های مندرج در گزارش می تواند مورد اختلاف مقام های دولتی و دست اندرکاران بخش خصوصی باشد. در این راستا افزایش شفافیت عملکرد گمرگی و همکاری نزدیکتر بخش خصوصی و دولتی حائز اهمیت است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: