به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

توجه به برنامه ریزی برای دوران پساتحریم و اقتصاد پساتحریم هر روز بیشتر می شود اما در این میان به نظر می رسد عده ای اقتصاد پساتحریم را در تضاد با اقتصاد مقاومتی می بینند و مرتبا هشدار می دهند که سیاست های اقتصادی پساتحریم باید منطبق بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باشد.  آیا اقتصاد مقاومتی با اقتصاد پساتحریم در تضاد است؟

به گزارش ایرنا، تبریک روز خبرنگار و تاکید براهمیت فعالیت این قشر در آگاهی بخشی به جامعه، پرهیز از اختلاف در مورد برنامه جامع اقدام مشترک و تاکید بر وحدت و همدلی برای گذر از مشکلات و ضرورت تلاش دولت و مجلس برای مدیریت حساب شده دوران پساتحریم از فرازهای سخنان امامان جمعه کشور در خطبه های نماز جمعه دو هفته پیش بود.

رئیس جمهور پیشتر در خلال گفت و گوی تلویزیونی خود تاکیدکرد: سیاست ما پس از توافق عوض نمی شود و مسیر ما همان اقتصاد مقاومتی است. رییس جمهوری در نامه مهمی به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز تأکید کرد: رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد.

جهانگیری پیشتر گفت: ما در دوران بعد از تحریم نیز اقتصاد مقاومتی را بعنوان یک نسخه جدی اقتصادی در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی حفظ و ادامه خواهیم داد، اقتصادی که متکی به توان داخلی و تعامل با خارج باشد.

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: گذر از تحریم ها با نگاه به اقتصاد مقاومتی همراه است و در این نگاه ما شاهد توانمند سازی بخش خصوصی خواهیم بود.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز مرتبا بر لزوم اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در وران پساتحریم تأکید می کنند. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص شرایط اقتصادی پسا توافق اظهار داشت: ما نباید از نظر رویکرد، تغییر جهت اقتصادی داشته باشیم و به تعبیر دیگر اقتصاد مقاومتی همچنان باید مبنا باشد؛ معنای این حرفم این است که ما هچنان نگاهمان باید به تولید داخل، سرمایه انسانی، استفاده از منابع و نیز مسائلی که در حوزه معیشت مردم است باشد. عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: این نکته شایان توجه است که اکنون، اساس فعالیت در حوزه اقتصادی باید اقتصاد مقاومتی باشد تا بهترین نتایج در مسیر توسعه اقتصاد کشورمان حاصل شود. 

کارشناسان تاجران پیشتر در مورد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پساتحریم مطالب بسیاری ارائه کرده اند. در یکی از این مقالات که به بهانه کنگره ملی اقتصاد مقاومتی ارائه شد،  تأکیدشد که اقتصاد مقاومتی در ماهیت و محتوی چارچوبی مستحکم برای اقتصاد پساتحریم تعریف می کند. اقتصاد مقاومتی یکی از مناسب ترین الگوها برای برنامه ریزی برای اقتصاد پساتحریم است و به نوعی می توان گفت که جدا از بخش مقاوم سازی اقتصادی در برابر تکانه های عوامل برونی از جمله تحریم ها، سایر بخش ها در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پساتحریم لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

اما چرا اینک به نظر می رسد برخی مسئولان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پساتحریم را دو مقوله مجزا می بینند؟ آیا این نکته در سخنان هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین رابطه است؟ وی گفت: مغایرتهای سرمایهگذاریهای خارجی و گرفتن بازار داخلی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی قطعا بررسی خواهد شد و سعی میشود تا جلوی آن گرفته شود؛ زیرا سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان اولویتهای کشور محسوب میشود. محمد نوری در مقاله ای با عنوان جایگاه اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم می نویسد: آینده اقتصاد کشور بعد از توافقات، هرچند شاید همراه با رونق و رشد اقتصادی باشد، اما بدلیل درونزا نبودن آن، این رشد شکننده و ناپایدار بوده و با هر شوک تحریمی دیگری به وضعیت رکودی خود بازخواهد گشت. بنا بر این برای داشتن اقتصادی قوی و مقاوم در برابر ضربه‌ها و تهدیدات چاره‌ای جز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی مطابق آنچه که رهبر معظم انقلاب فرمودند نداریم.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در مقاله ای با عنوان اقتصاد مقاومتی،توافق هسته ای و فضای پساتحریم می نویسد:  اکنون نیز چه توافق هسته ای ایران و غرب به طور کامل منعقد گردد و چه اوضاع طور دیگری رقم بخورد، با اتکاء به تدبیر مقام معظم رهبری باید اذعان کنیم تنها راه پیشرفت اقتصادی ایران به خصوص در بحران های اقتصادی، محقق سازی الگوی اقتصاد مقاومتی است. اگر چه بعضی دانسته و یا نادانسته سعی دارند در فضای پسامذاکرات شرایط مطلوبی از اقتصاد ایران را در نتیجه تعاملات اقتصادی بین المللی به تصویر بکشند اما واقعیت آن است که بدون تقویت بنیه های اقتصاد ملی در قالب الگوی اقتصاد مقاومتی، امکان بروز بحران های اقتصاد و سوء استفاده کشورهای متخاصم از این شرایط همچنان وجود خواهد داشت. تکیه بر اقتصاد مردمی، حرکت به سوی فناوری های نوین، دانش بنیان کردن فعالیت های اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف و بهره وری از جمله ارکان الگوی اقتصاد مقاومتی است که با اصلاحات ساختاری می توان بدین موارد دست یافت و حضوری قدرتمند در عرصه اقتصاد بین المللی داشت.

کارشناسان تاجران هر چند نگرانی های ذکر شده را تأیید می کنند اما هیچیک از این موارد را مختص الگوی مقاومتی یا الگوی پساتحریم نمی بینند. به عبارت دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی و پساتحریم لزوما در تضاد با یکدیگر نیستند و همه اینها به نحوه مدیریت فضا و شرایط پساتحریم باز می گردد.  بسیاری از سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط پساتحریم قابل اعمال و اجرا هستند.  بنا بر این به نظر می رسد در این مقطع که باید هم و غم فعالان اقتصادی و سیاستگذاران و مسئولان دولت در رسیدن به یک برنامه جامع مدیریت شرایط پساتحریم باشد بهتر است از تفکیک دیدگاه ها به دیدگاه مقاومتی و پساتحریم بپرهیزیم و برآیند این دیدگاه ها را به سمت یک برنامه جامع برای دوران پساتحریم سوق دهیم.

باید یادآور شد، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کوتاه‌مدت برای شرایط کنونی کشور نیست بلکه یک تدبیر و خط مشی بلندمدت در جهت تحقق توسعه اقتصادی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است. باید در این مقطع تمرکز ما بر این موضوع باشد که سهم مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد پساتحریم چیست؟

مسعود نیلی در یکی از اظهارات خود گفت: سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب ‌و کار است. ما به دنبال ایجاد یک تحول عمیق در اقتصاد کشور هستیم که همان انتخاب گزینه دوم است. برای رسیدن به این هدف باید یک وفاق ملی در کشور شکل بگیرد که اجازه ندهد بخش اجرایی به سمت هزینه کردن منابع حاصل‌شده از توافق برود. این اتفاق همان تکرار تجربه نیمه دوم دهه 1380 است. در شرایط فعلی باید با مردم به صورت شفاف سخن گفت. به این صورت که بگوییم اکنون و بعد از توافق به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید یکسری اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام دهیم.  در عرصه سیاستگذاری از نظر من سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از این ظرفیت برخوردار است که محور وفاق باشد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به دوره جنگ یا تحریم یا سیاست‌های انزواگرایانه نیست. اقتصاد مقاومتی اتفاقاً بعد از رفع تحریم‌ها می‌تواند کاملاً شکوفا شود. این اولین بار در کشور است که روی سیاست برون‌گرایی اجماع حاصل شده است. درون‌زایی و برون‌گرایی مکمل یکدیگرند. برون‌گرایی به زایش اقتصاد از درون کمک می‌کند.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: