نظرسنجی

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
فعالان بخش خصوصی به سرپرستی پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، در «کنگره اتاق‌های بازرگانی جهان» شرکت می کنند. ثبت نام به صورت آنلاین انجام می‌شود.
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
ملاحظات حقوقي دموكراسي اقتصادي
داشته های اقتصاد ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
مدیران ایران ارائه دهنده آموزش ها و خدمات مدیریتی